15-06-07

Taalprobleem: het voorzetsel 'aan' (6)

FOUT De regering is eraan.
GOED De regering heeft verloren.

VERKLARING
Andere goede uitdrukkingen voor "verloren hebben": "de sigaar zijn", "erbij zijn", "eraan moeten geloven"...
Ze betekenen niet allemaal precies hetzelfde.

13:58 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (7) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, voorzetsel aan | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

Commentaren

AAN of OP

Wat is correct?

trainen aan een bepaalde intensiteit
of
trainen op een bepaalde intensiteit

Gepost door: hilde verstappen | 08-03-12

Reageren op dit commentaar

Dat is inderdaad geen eenvoudige kwestie.

Mijn eerste reactie was: "trainen op een bepaalde intensiteit"? Kan niet.
Maar via internet vind ik toch bijv. "Hoe kun je trainen op de juiste intensiteit?" op een Nederlandse site.
En ik vind ook "De atleet wil trainen op 70% van de maximale intensiteit." Maar in dat geval kunnen we stellen dat "trainen op" iets anders betekent dan in het geval "trainen op een bepaalde intensiteit".

"Trainen aan" leek me verdacht veel op een gallicisme, en het lijkt me in het wild op internet ook veel minder voor te komen dan "trainen op".
We moeten er wel rekening mee houden dat internetsteekproeven misleidend kunnen zijn: "trianen op" komt bijv. voor in "trainen op de hometrainer", in dat geval is "op" een voorzetsel van plaats.
In "trainen op/aan een bepaalde intensiteit" gaat het echter niet om plaats, maar om wijze.

Een derde mogelijkheid is "trainen met".

En laat nu de hele zaak gecompliceerd worden doordat ik alle drie de voorzetsels gevonden heb in dezelfde uitdrukking:
- trainen met een te lage intensiteit
- Trainen op een lage intensiteit
- trainen aan een lage intensiteit

Dat is alledrie gevonden met behulp van Google met de toevoeging "site:nl" in het zoekvenster. Op die manier vind je alleen maar vindplaatsen in Nederland. Als we de moeite doen om uit te zoeken hoe het in elkaar zit, kunnen we het evengoed direct goed uitzoeken.

Wat leert ons dat? (sorry voor de Piet Patat-echo ^_^ )
Dat het alle drie voorkomt.
Nou, dat is tenminste iets...
Of het ook alle drie voor iedereen aanvaardbaar is, is nog altijd een andere kwestie.

Gepost door: Peter Motte | 08-03-12

Reageren op dit commentaar

Verder onderzoek lijkt erop te wijzen dat nogal wat mensen problemen hebben met "trainen aan", en dat "trainen met" de meest aanvaarde vorm is.
"Trainen met" zou ook neutraler klinken.
Als je dus raad zoekt, zou ik het houden op "trainen met een bepaalde intensiteit".

Gepost door: Peter Motte | 08-03-12

Reageren op dit commentaar

Een andere mogelijkheid is:
- Trainen voor een bepaalde intensiteit
"voor een bepaalde intensiteit" is dan een bepaling van doel.

Gepost door: Peter Motte | 12-03-12

Reageren op dit commentaar

Ik denk dat het verschil in gebruik van" aan of op " ook gebonden is aan de vlaamse of nederlandse achtergrond van de persoon.

Gepost door: vertaalbureau | 01-06-12

Reageren op dit commentaar

Tenenkrommend :)

Gepost door: Vertaalbureau Engels | 27-08-12

Reageren op dit commentaar

Ik had wel verwacht dat ik dat niet zelf hoefde duidelijk te maken. ^_^

Gepost door: Peter Motte | 27-08-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.