12-01-10

Taalprobleem: of ... of

FOUT* Ofwel gaat hij naar de bakker. Ofwel gaat hij naar de slager.
GOED Of hij gaat naar de bakker. Of hij gaat naar de slager.

VERKLARING
We hebben een * achter FOUT gezet, omdat de eerste zin eigenlijk niét fout is, maar de constructie wordt niet door iedereen aanvaard.
Sommigen willen het volgende:
- Ofwel hij gaat naar de bakker. Ofwel hij gaat naar de slager.
Er lijkt in het zuiden een voorkeur te zijn voor de variant met inversie, en in het noorden voor de variant zonder inversie, maar toch kun je het taalgebied voor de combinatie "ofwel...ofwel" niet zo scherp indelen.
Er zijn ook Nederlanders die de vorm zonder inversie letterlijk vertaald Frans vinden.Het probleem kan echter worden vermeden door "of...of" te gebruiken.
Sommigen zouden zelfs die eerste "of" weglaten, maar als je dat doet, laat je ook weg dat de aangesprokene moét kiezen, dat hij onder druk wordt gezet om een van beide mogelijkheden te kiezen, en dat hij niet allebei kan doen.
De varianten met "ofwel" worden ook nogal eens als formeel beschouwd.

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, of, ofwel | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

01-11-09

Kana-manga op de Boekenbeurs te Antwerpen 2009

KanaOpBallonMediaKASSA20091030Om een of andere reden kregen we een uitnodiging voor de openingsavond van de Boekenbeurs te Antwerpen.

Gewoonlijk gaan we daar niet heen, omdat het nogal ver is, maar deze keer gaf het ons de gelegenheid om de stand van een van onze klanten te bezoeken, nl. Kana. Het is altijd prettig om de klanten eens terug te zien.

De Kana-stand is opgenomen in de stand van BallonMedia, een van de grootste verspreiders van stripverhalen in België en Nederland.

Op de boekenbeurs staan ze in Hall 2, op plaats 205

Kana had hun hele catalogus meegebracht! Een muur vol manga's!

KaanOpBallonMediaREKKEN20091030b

12:35 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (5) | Tags: manga, strips, opening, vertalen, boekenbeurs, stripverhaal, kana, vertalingen, vertaalbureau, ballon media, antwerpen 2009, openingsavond | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-10-09

Taalprobleem: kost wat kost

FOUT Herstel die auto, het kostte wat het kost!
GOED Herstel die auto, het koste wat het kost!

VERKLARING

  Algemeen Nederlands zijn:
 • het koste wat het wil
 • het koste wat het kost
 • koste wat het kost
 • koste wat kost

Voorkeur: "koste wat het kost".

(Het) kost(t)(e) wat (het) kost

[?] Wat is juist: "het kostte wat het kost", "het koste wat het kost", "koste wat het kost" of "kost wat kost"? Of mogen al deze varianten?
[!] Ze zijn niet allemaal goed. Juist zijn: "het koste wat het kost" en de kortere vormen "koste wat het kost" en "koste wat kost".
"(Het) koste wat (het) kost" is een vaste uitdrukking met de betekenis: 'het mag zoveel tijd/moeite/geld kosten als het kost'. Bijvoorbeeld in 'Frederik wil koste wat (het) kost kaartjes hebben voor het concert' en 'Het koste wat het kost, maar ik wil Mount Snowdon beklimmen.' Koste is hierin een werkwoordsvorm die we de aanvoegende wijs (ook wel conjunctief) noemen. De aanvoegende wijs vormen we door de slot-n van het hele werkwoord af te halen: kosten wordt koste.
"Kost wat kost" wordt als minder juist gezien omdat de aanvoegende wijs koste hier 'verminkt' zou worden. Het wegvallen van de e bij deze vorm komt echter vaker voor: in dat haal je de koekoek moet haal ook gelezen worden als hale.
In Vlaanderen stuit de verkorte vorm kost wat kost soms op kritiek omdat het een leenvertaling zou zijn van het Franse coûte que coûte.
"Het kostte wat het kost" is onjuist: kostte is de verledentijdsvorm van kosten, en alleen de aanvoegende wijs koste heeft de betekenis 'het moge/mag kosten'. De verleden tijd kostte is uiteraard wel juist in zinnen als 'Het kaartje kostte 70 euro' en 'Het kostte me een dag, maar ik heb Mount Snowdon beklommen.'

17:25 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, het kostte wat het kost, het koste wat het kost, het koste wat het wil, koste wat kost, koste wat het kost | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

30-09-09

Taalprobleem: De eeuwige bijstelling


FOUT Wij vragen om uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
GOED Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.

VERKLARING

Bijstelling.
Het klinkt als een overbodig aanhangsel, en als titel in een grammaticahandboek is het meestal geslaagd om iedere leerling het gevoel te geven dat hij weer 's een mooie lentedag moet verknoeien aan een bijkomstigheid.
Maar er zijn toch gevallen waarin een bijstelling toch een goede oplossing is om een tekst duidelijk te maken.

We kunnen van ons foute zinnetje hiervoor maar liefst vier varianten maken:

 • 1) Wij vragen om uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2) Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3) Wij vragen uw steun als trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4) Wij vragen u als trouwe en gewaardeerde partner om steun.
"1" is strikt gezien niet verkeerd, maar het is niet duidelijk wie hier nu die "trouwe en gewaardeerde partner" is. De "wij" uit de hoofdzin, of de aangesproken "u"?
De bijstelling in "2" is precies wat we nodig hebben om die verwarring te vermijden."3" en "4" zijn nog twee mogelijke varianten, maar ze zijn al even onduidelijk.
Het overbodige aanhangsel van de grammatica lijkt hier dus de beste oplossing.

Toch is dat niet helemaal waar. Er is nog één uitweg: namelijk "onze" toevoegen.
Dan krijg je nog vier extra varianten:

 • 1') Wij vragen om uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2') Wij vragen u, onze trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3') Wij vragen uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4') Wij vragen u als onze trouwe en gewaardeerde partner om steun.
Het is duidelijk dat daarmee de dubbelzinnigheid in alle gevallen is opgelost, maar ook dat de toevoeging "onze" in de variant met de bijstelling overbodig is, en er dan ook beter kan worden weggelaten.

We houden dus de volgende bruikbare alternatieven over:

 • 1") Wij vragen om uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 2") Wij vragen u, trouwe en gewaardeerde partner, om steun.
 • 3") Wij vragen uw steun als onze trouwe en gewaardeerde partner.
 • 4") Wij vragen u als onze trouwe en gewaardeerde partner om steun.

15:55 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, bijstelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-09-09

Taalprobleem: "over hebben"

FOUT We komen vragen of jullie wat skaileer op overschot hebben.
GOED We komen vragen of jullie wat skaileer over hebben.

VERKLARING
"Op overschot hebben" ('over hebben') is geen standaardtaal.

06:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, over hebben, op overschot hebben | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-09-09

Taalprobleem: skaileer

FOUT We komen vragen of jullie wat skyleer over hebben.
GOED We komen vragen of jullie wat skai(leer) over hebben.

VERKLARING
Het imitatieleer dankt zijn naam aan de producent Skai.

14:48 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, skaileer, skai | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-08-09

Taalprobleem: oplossen, ophelderen

TWIJFELACHTIG Daarmee is dat probleem ook uitgeklaard.

BETER Daarmee is dat probleem ook opgelost.

VERKLARING

"Uitgeklaard" is in grote delen van het Nederlandstalige gebied ongewoon. "Opgehelderd" en "opgelost" worden overal begrepen.

15:01 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taalkunde, ophelderen, oplossen, uitklaren | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |