13-07-09

Taalmodel: rolstoelgebruiker

FOUT Rolstoelpatiënten krijgen nog steeds voorrang bij De Lijn, omdat zij hun plaats moeten reserveren.
GOED Rolstoelgebruikers krijgen nog steeds voorrang bij De Lijn, omdat zij hun plaats moeten reserveren.

VERKLARING
Een "patiënt" is iemand die bij een arts in behandeling is. Een "rolstoelgebruiker" is niet per se een patiënt.
Meer uitleg

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, patient, rolstoelgebruiker | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

10-07-09

Taalprobleem: overdragen

FOUT De advocaat van Radovan Karadjic gaat in beroep tegen de beslissing van de Servische justitie om zijn cliënt uit te leveren aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
GOED De advocaat van Radovan Karadjic gaat in beroep tegen de beslissing van de Servische justitie om zijn cliënt over te dragen aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

VERKLARING
"Uitlevering" is een procedure tussen twee soevereine staten. Als een staat een persoon ter beschikking stelt van een internationaal hof of tribunaal, dan is dat een "overbrenging" of "overdracht".
Meer uitleg

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, overdracht, overdragen, uitleveren, uitlevering, overbrenging | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-07-09

Taalprobleem: samenstellingen met windstreken in aardrijkskundige namen

FOUT Indonesië was ooit een grote olieproducent in Zuid-Oost-Azië, maar nu is de infrastructuur verouderd.
GOED Indonesië was ooit een grote olieproducent in Zuidoost-Azië, maar nu is de infrastructuur verouderd.

VERKLARING
Zoals vaak met koppeltekens in samenstellingen, is de vraag: wat hoort bij wat? Of beter: wat zegt iets over wat?
Hier wordt bedoeld het zuidoosten van Azië, niet het zuiden van Oost-Azië.
Aangezien "zuid" hier dus niet "Oost-Azië" bepaalt, maar "oost", en met "oost" een groep vormt die zelf "Azië" bepaalt, wordt het "Zuidoost-Azië".

Windrichtingen krijgen een hoofdletter als ze als aardrijkskundige naam gebruikt worden. De grens tussen windstreek en aardrijkskundige naam is niet scherp te trekken, maar Als een windstreek onderdeel van een aardrijkskundige naam is, schrijven we altijd een hoofdletter.
"Het zuidoosten van Azië" wordt daardoor "Zuidoost-Azië", net zoals "het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant" "Zuidwest-Noord-Brabant" wordt, zelfs al bestaat er geen administratieve eenheid met de naam "Zuidwest-Noord-Brabant".
Meer uitleg

07:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, samenstellingen, windstreken, samenstellingen met windstreken in geografische namen, geografische namen, aardrijkskundige namen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-07-09

Taalprobleem: "te" in "wat te zeggen"

FOUT Ik weet niet goed wat zeggen. Ik ben hier niet goed in.
GOED Ik weet niet goed wat te zeggen. Ik ben hier niet goed in.

VERKLARING
"Te" hoort erbij in de standaardtaal.

07:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, te, wat te zeggen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

07-07-09

Taalprobleem: beschuldigen

FOUT De man wordt beticht van vijf overvallen.
GOED De man wordt beschuldigd van vijf overvallen.

VERKLARING
"Betichten" is geen juridische term en kan inhouden dat de beschuldiging niet terecht is.

07:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, beschuldigen, betichten | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-07-09

Taalprobleem: niet hoeven, niet moeten, niet kunnen

FOUT De Amerikanen hoeven niet meteen een verbetering van de economie in hun land te verwachten.
GOED De Amerikanen moeten niet meteen een verbetering van de economie in hun land verwachten.

VERKLARING
"Niet hoeven" houdt in dat het niet nodig is; "niet moeten" betekent dat ze het beter niet kunnen doen.
Meer uitleg

07:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, niet kunnen, niet hoeven, niet moeten | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

03-07-09

Taalprobleem: enkelvoud, meervoud

FOUT In ruil voor vijf Hezbollahstrijders die in Israël gevangenzaten, heeft Libanon de stoffelijke overschotten van twee Israëlische soldaten overgedragen aan Israël.
GOED In ruil voor vijf Hezbollahstrijders die in Israël gevangenzaten, heeft Libanon het stoffelijk overschot van twee Israëlische soldaten overgedragen aan Israël.

VERKLARING
In het Engels is in zulke constructies het meervoud gebruikelijk, in het Nederlands het enkelvoud.
Meer uitleg

07:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, enkelvoud, meervoud, distributive plural | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |