23-06-09

Taalprobleem: zweren

FOUT De man die zweerde nooit meer op tournee te gaan, is eergisteren aan een nieuwe Amerikaanse tournee begonnen.
GOED De man die zwoer / had gezworen nooit meer op tournee te gaan, is eergisteren aan een nieuwe Amerikaanse tournee begonnen.

VERKLARING
"Zweerde" kan alleen in de betekenis "etterde", al is "zwoor" gebruikelijker.

"De zweer" is in het meervoud "de zweren."
De hoofdtijden van het werkwoord "zweren" met de betekenis "etteren" zijn "zwoor" of "zweerde", "zworen" of "zweerden", en "gezworen".
De hoofdtijden van het werkwoord "zweren" met de betekenis "een eed doen" zijn "zwoer" en "gezworen".
De voltooide deelwoorden zijn dus in beide betekenissen hetzelfde, maar de verleden tijd is afhankelijk van de betekenis.

07:45 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, zweren, zwoor, zweerde, zworen, zweerden, gezworen, zwoer | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

22-06-09

Taalprobleem: samenstellingen met "oud" ("voormalig")

FOUT Oud judoka Ann Simons is op 11 juni begonnen bij Marketing.
GOED Oud-judoka Ann Simons is op 11 juni begonnen bij Marketing.

VERKLARING
Samenstellingen met "oud" ("voormalig") en een persoonsaanduiding hebben een koppelteken.
Meer uitleg

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, oud, samenstelling, voormalig | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

19-06-09

Taalprobleem: samenstellingen met "langetermijn" en "kortetermijn"

FOUT Ik leef van dag tot dag, ik maak geen lange termijn-plannen.
GOED Ik leef van dag tot dag, ik maak geen langetermijnplannen.

VERKLARING
Samenstellingen met "langetermijn-" en "kortetermijn-" worden als één woord gespeld.
Omdat lange samenstellingen, zeker met verbogen woorden, nogal een onduidelijke, opeengeperste hoop kunnen worden, mag je volgens de spellingsregels echter altijd koppeltekens toevoegen om het woord te verduidelijken.
De regels zeggen echter niets over waar die koppeltekens dan precies moeten komen.
Het beste is om logica te gebruiken bij het indelen van het woord.
Met andere woorden:
- het volgende is ook toegelaten: "langetermijn-planning", "lange-termijnplanning" en "lange-termijn-planning"
- maar de samenhorende delen samen samenhouden is het duidelijkst, dus: "langetermijn-planning", en als dat onduidelijk lijkt: "lange-termijn-planning".
De vorm met het maximum aantal koppeltekens krijgt onze voorkeur, alhoewel we de vorm met het koppelteken na "langetermijn" niet zouden afkeuren.
De vorm met het koppelteken na "lange" zouden we wel afkeuren, omdat hij de indruk wekt dat "lange" een bepaling is bij "termijnplanning", terwijl het in werkelijkheid een bepaling bij "termijn" is.
Dezelfde redening geldt ook voor "kortetermijnplanning" en andere samenstellingen waarin een voorbepaling die bestaat uit een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord, wordt gevoegd bij een zelfstandig naamwoord.

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (1) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, lange termijn, korte termijn, samenstelling, kortetermijnplanning, langetermijnplanning, langetermijn-, kortetermijn- | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-06-09

Taalprobleem: "refereren aan" & "verwijzen naar"

FOUT Wilson refereerde naar een uitspraak van Martin van drie jaar geleden.
GOED Wilson refereerde aan een uitspraak van Martin van drie jaar geleden.

VERKLARING
Het is "refereren aan" en "verwijzen naar".

08:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, refereren aan, verwijzen naar, refereren naar | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

17-06-09

Taalprobleem: vooruitziend

FOUT De mensen zijn voorzienend, ze kopen een beetje meer.
GOED De mensen zijn vooruitziend, ze kopen een beetje meer.

VERKLARING
Ook "voorziend" staat in het woordenboek, maar dat woord is weinig gebruikelijk. Wie in zijn eigen behoeften voorziet, is "zelfvoorzienend".

08:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, vooruitziend, voorzienend | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

16-06-09

Taalprobleem: stakerspost

FOUT Een stakingspiket van Spaanse vrachtwagenchauffeurs houdt hen tegen.
GOED Een stakerspost van Spaanse vrachtwagenchauffeurs houdt hen tegen.

VERKLARING
"Stakingspiket" is vertaald Frans ("piquet de grève").

08:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, gallicisme, stakingspiket, stakerspost | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

15-06-09

Taalprobleem: ontslagen

FOUT Een man met een strafblad kon zonder problemen aan de slag bij de Brusselse politie. Hij is intussen wandelen gestuurd.
GOED Een man met een strafblad kon zonder problemen aan de slag bij de Brusselse politie. Hij is intussen ontslagen.

VERKLARING
"Iemand wandelen sturen" is vertaald Frans (envoyer promener quelqu'un) in de betekenis "ontslaan". Een gallicisme dus.
Het is wel standaardtaal in de betekenis "iemand afschepen".
Meer uitleg

14:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, ontslagen, gallicisme, ontslaan, iemand wandelen sturen, iemand afschepen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |