22-10-08

Lachen met CAT

"CAT" betekent "computer aided translation".
Het is in de vertaalwereld een belangrijk onderdeel van de praktijk geworden, al werkt het alleen met veel herhalingen van telkens dezelfde zinnen. Dus niet met veel herhalingen van telkens dezelfde woorden.
Onlangs paste ik zo'n programma toe op een tekst, en in die tekst zat het volgende stukje zin:
"Of course, if"
En het programma vertaalde dat als:
"Pulp natuurlijk, "
Dat hij van "of course" "natuurlijk" maakt, is normaal. Maar waar heeft hij die "pulp" vandaan?
Wie niet kan vertalen, kan met CAT niets beginnen.

14:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cat, computer aided translation | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-10-08

Taalprobleem: voornaamwoordelijke bijwoorden

FOUT Dat hij daar onder leed, merkte je aan zijn hevige emoties.
GOED Dat hij daaronder leed, merkte je aan zijn hevige emoties.

VERKLARING
Voornaamwoordelijke bijwoorden (hier "daaronder") worden als één woord gespeld.
Meer uitleg

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, taalprobleem, voornaamwoordelijke bijwoorden | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

10-10-08

Taalprobleem: weten waar iets is

FOUT Hij toont haar een blad waar een adres op staat en vraagt of ze het weet zijn.
GOED Hij toont haar een blad waar een adres op staat en vraagt of ze weet waar het is.

VERKLARING
"Weten" wordt in de standaardtaal altijd gecombineerd met een infinitief voorafgegaan door "te". De constructie "weten zijn" is geen standaardtaal.
Meer uitleg

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, taal, taalprobleem, weten waar iets is | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-10-08

Taalprobleem: schoonmaken

FOUT In Halle hebben leden van de serviceclubs gisteren duizend leien van het dak van de basiliek gekuist.
GOED In Halle hebben leden van de serviceclubs gisteren duizend leien van het dak van de basiliek schoongemaakt.

VERKLARING
In het algemeen Nederlands heeft "kuisen" alleen een figuurlijke betekenis: gekuiste taal.
In andere gevallen kan "schoonmaken" of "reinigen" worden gebruikt.
Meer uitleg

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, taalprobleem, schoonmaken, reinigen, kuisen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-10-08

Taalprobleem: er is veel werk aan de winkel

FOUT Voor onze politici is er meteen weer veel werk op de plank.
GOED Voor onze politici is er meteen weer veel werk aan de winkel.

VERKLARING
Letterlijk vertaald Frans, of verward met brood op de plank?
De correcte uitdrukking is "er is veel werk aan de winkel"
Meer uitleg

10:59 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: er is veel werk aan de winkel, taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

07-10-08

Taalprobleem: "ontslag geven" <-> "ontslag nemen"

FOUT De voorzitter van de luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft zijn ontslag gegeven.
GOED De voorzitter van de luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft zijn ontslag aangeboden.

VERKLARING
Een werknemer neemt ontslag, een werkgever geeft ontslag.
Meer uitleg

14:55 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, taalprobleem, taal, ontslag geven, ontslag nemen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

01-10-08

Taalprobleem: parlementariër

FOUT In de splinterpartij voelde de parlementair van allochtone afkomst zich goed ingeburgerd.
GOED In de splinterpartij voelde de parlementariër van allochtone afkomst zich goed ingeburgerd.

VERKLARING
Een "parlementair" is een "vredesonderhandelaar".
Iemand die in het parlement zetelt is een "parlementslid" of "parlementariër".
Referentie: Taalwijzer, Paul Cockx, Davidsfonds, 2004

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, taalprobleem, parlementarier, parlementslid, parlementair | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |