25-06-08

Taalprobleem: lidwoord + nationaliteit

FOUT Fransman Pierre Tombal is in Istanbul gaan wonen en vertelt zijn avonturen.
GOED De Fransman Pierre Tombal is in Istanbul gaan wonen en vertelt zijn avonturen.

VERKLARING
Bij woorden die een nationaliteit aanduiden, is het lidwoord verplicht.
Meer uitleg: wa href="http://www.let.ru.nl/ans/ganaar?04/05/04">lidwoord bij 'unieke referentie' (ANS).

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

24-06-08

Taalprobleem: Vlaamse

FOUT De Vlaminge Ilse Vandenbroucke is in Istanbul gaan wonen en vertelt haar wedervaren.
GOED De Vlaamse Ilse Vandenbroucke is in Istanbul gaan wonen en vertelt haar wedervaren.

VERKLARING
Een vrouw uit Vlaanderen is een Vlaamse, geen Vlaminge. Meer uitleg: lidwoord bij 'unieke referentie' (ANS).

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

23-06-08

Taalprobleem: wiens / wier

FOUT Op de lijst staan mensen die al jaren dood zijn en wiens naam door anderen gebruikt kan worden.
GOED Op de lijst staan mensen die al jaren dood zijn en van wie de naam door anderen gebruikt kan worden.

VERKLARING
Wiens kan alleen verwijzen naar een mannelijk woord in het enkelvoud. Meer uitleg: wiens / wier.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

16-06-08

Taalprobleem: zodra

FOUT De tractor keert terug naar de normale modus van zodra de spanning correct is.
GOED De tractor keert terug naar de normale modus zodra de spanning correct is.

VERKLARING
Standaardtaal in het hele taalgebied is het voegwoord "zodra".

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-06-08

Taalprobleem: veel - vele

GOED Door de dood van de president steken er veel moordtheorieën de kop op...
GOED Door de dood van de president steken er veel moordtheorieën de kop op...

VERKLARING
Nog een goed-goed-combinatie.
Het hangt er vanaf wat de spreker of schrijver wil uitdrukken.
In sommige gevallen is "vele" echter niet mogelijk.
Tussen "veel" en "vele" is er in de meeste gevallen alleen een stijlverschil.
"Veel" is de neutrale vorm, "vele" wordt vooral gebruikt in schrijftaal en heeft een wat formeler karakter. In de uitspraak kan "vele" ook gebruikt worden om extra nadruk te leggen.

In sommige contexten kan de keuze voor een van beide vormen een subtiel betekenisonderscheid weergeven. Met de verbogen vorm "vele" wordt dan meer de nadruk gelegd op de afzonderlijke onderdelen binnen een geheel, terwijl "veel" het aantal of de groep als geheel benadrukt.

In de volgende zinnen zijn beide vormen mogelijk:

  • Jenny had vele redenen om bij Peter weg te gaan (verscheidene redenen)
  • Jenny had veel redenen om bij Peter weg te gaan (een groot aantal)

In de hier volgende zinnen, daarentegen, waar duidelijk de nadruk gelegd wordt op het (grote) aantal, lijkt "vele" dan weer twijfelachtig of zelfs uitgesloten:
  • Pipi Langkous heeft rood haar en veel sproeten. ("vele" is uitgesloten)
  • David heeft gisteren veel aandelen gekocht. ("vele" is twijfelachtig)
Meer hier.

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

12-06-08

Taalprobleem: beeldende kunsten

FOUT Hij was al vanaf zijn prilste jeugd gegrepen door plastische kunsten.
GOED Hij was al vanaf zijn prilste jeugd gegrepen door beeldende kunsten.

VERKLARING
"Plastische kunsten" is een gallicistische vertaling van het Franse "arts plastique". De normale term is "beeldende kunsten".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

11-06-08

Geen spellingwijziging in 2015?

Geen nieuwe spelling in 2015

Kamerlid Schinkelshoek is blij met het besluit van de Taalunie.

Er komt geen nieuwe, grote spellingsherziening van het Nederlands in 2015, zo heeft de Taalunie op aandrang van het CDA besloten. Tijdens een vergadering van de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie in Den Haag heeft de voorzitter van het comité van ministers, de Vlaamse minister Anciaux, het CDA verzekerd dat een ingrijpende spellingshervorming bij de volgende ronde achterwege zal blijven. "Bespaar ons een nieuw spellingsaanpassing", zei Schinkelshoek. "In Nederland zijn we nauwelijks bekomen van de vorige. We zitten niet te wachten op een nieuwe."

De Nederlandse Taalunie, een officiële samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, werkt volgens een vast schema: eens in de tien jaar wordt bezien of de spellingsregels aan herziening toe zijn. Volgend jaar zou beslist moeten worden over de voorbereiding van de ronde voor 2015. Schinkelshoek ziet er niks in, maakte hij in Taalunie-verband duidelijk. "Laten we onze taal eventjes met rust laten", zei hij. "Niet alleen om iedereen te laten wennen aan de laatste veranderingen. Maar vooral ook om de historische keten - kunnen volgende generaties onze klassieken nog wel lezen? - niet te verbreken."

Minister Anciaux kwam aan Schinkelshoeks wensen tegemoet. Als er in 2015 iets gebeurt, zal het niet meer zijn dan het "toevoegen van nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen" aan de officiële woordenlijst, zei hij.

Bron: Taalpost.

17:43 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelling, taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |