11-06-08

Taalprobleem: hij wil

FOUT Hij wilt de nieuwe cd van David Bowie kopen.
GOED Hij wil de nieuwe cd van David Bowie kopen.

VERKLARING
"Willen" is een onregelmatig werkwoord.
De normale vervoeging is: ik wil - jij wilt - hij wil.
Dat is tamelijk verwarrend, omdat soms "jij wil" voorkomt, maar dat is eigenlijk niet goed.
"Hij wil" daarentegen is wel goed.

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

10-06-08

Taalprobleem: "dit keer" of "deze keer"

GOED Dit keer is het mijn beurt om jou te gebruiken.
GOED Deze keer is het mijn beurt om jou te gebruiken.

VERKLARING
Inderdaad: twee keer 'goed'.
"Keer" kan in de betekenis van "het gebeuren van iets als zich herhalend voorgesteld" (synoniem voor "maal") zowel mannelijk als onzijdig gebruikt worden.
De Van Dale van 2005 geeft zowel "dit keer" als "deze keer".
Het verschil tussen 'Dit keer kwam hij op tijd' en 'Deze keer kwam hij op tijd' is meer een stijl- dan een betekenisverschil.
Als u liever "deze keer" zegt dan "dit keer" is daar niets op aan te merken.

10:45 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-06-08

Taalprobleem: kleuren en koppeltekens

FOUT De zwartwitfilm bracht bij de oudgediende allerlei herinneringen naar boven.
GOED De zwart-witfilm bracht bij de oudgediende allerlei herinneringen naar boven.

VERKLARING
De zwart-witfoto's zijn foto's die twee kleuren hebben, nl. wit en zwart.
Een kleurennaam zoals "roodbruin" daarentegen, gaat over een kleur bruin die naar rood neigt, in tegenstelling tot de kleur "bruinrood", wat rood is dat naar bruin neigt.
In zwart-witfoto's zijn "wit" en "zwart" zelfs twee gelijkwaardige delen: ze mogen omgekeerd worden vermeld zonder dat de betekenis verandert: wit-zwartfoto's zien er net zo uit als zwart-witfoto's.
Het is dus een samenkoppeling van gelijkwaardige delen, en daar zetten we een koppelteken tussen.

Bron: "Handboek Spelling," J. De Schrijver en A. Neijt, Wolters Plantyn, 2005

10:45 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-06-08

Taalprobleem: tijd winnen, de tijd rekken, tijdrekken

FOUT Tijd kopen om een splijtende stemming te vermijden.
GOED Tijdrekken om een splijtende stemming te vermijden.

VERKLARING
"Tijd kopen" is een anglicisme, ontstaan uit "to buy time". In het Nederlands hebben we het over "tijd winnen", "de tijd rekken", "tijdrekken".

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

05-06-08

Taalprobleem: antibioticum - antibiotica

FOUT Spanje staat bekend als een land waar de afgelopen decennia erg makkelijk antibiotica werd toegediend.
GOED Spanje staat bekend als een land waar de afgelopen decennia erg makkelijk antibiotica werden toegediend.

VERKLARING
Antibiotica is een meervoud. Het enkelvoud is antibioticum.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

04-06-08

Taalprobleem: vrouwelijke afleidingen op -ster

FOUT Heidi belt met Ingrid Baeck, de woordvoerdster van Defensie, en meldt haar het goede nieuws.
GOED Heidi belt met Ingrid Baeck, de woordvoerster van Defensie, en meldt haar het goede nieuws.

VERKLARING
Vrouwelijke aanduidingen op -ster worden gevormd door de uitgang toe te voegen aan de stam van het werkwoord (hier "voer"): woord+voer+ster.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

03-06-08

Taalprobleem: stookolie

FOUT De brandweer in de Kempen heeft vanochtend heel wat werk gehad om een lang mazoutspoor op te ruimen.
GOED De brandweer in de Kempen heeft vanochtend heel wat werk gehad om een lang stookoliespoor op te ruimen.

VERKLARING
"Mazout" is geen algemeen Nederlands.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |