05-05-08

Taalprobleem: halveliterfles

FOUT Hij dronk een halfliterfles in één teug leeg.
GOED Hij dronk een halveliterfles in één teug leeg.

VERKLARING
Beide fouten komen in het dagelijkse leven wel eens voor: te veel in één keer drinken en "halfliterfles".
"Halveliterfles" is echter een samenstelling van "halve liter" met "fles", en doordat "liter" een de-woord is, wordt het bijvoeglijk naamwoord bij "liter" altijd verbogen, zelfs als er geen lidwoord of andere determinator voor staat.
Als "halve liter" samen met het zelfstandig naamwoord "fles" een geheel vormt, wordt dat een flinke opeenstapeling van lettertekens, maar het is wel degelijk "halveliterfles".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

30-04-08

Taalprobleem: "ergens niet omheen kunnen"

FOUT Hij schreef zo veel, dat je er niet rond kon.
GOED Hij schreef zo veel, dat je er niet omheen kon.

VERKLARING
De goede uitdrukking is: "ergens niet omheen kunnen", wat betekent: "iets niet kunnen negeren".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

29-04-08

Taalprobleem: zinsdeelvolgorde met "ofwel"

A) Ofwel hij is ziek, ofwel hij doet alsof.
B) Ofwel is hij ziek, ofwel doet hij alsof.

VERKLARING
Geen eenvoudige fout-goed-tegenstelling deze keer.
Volgens de ANS zijn beide juist, maar komt in België vrijwel alleen B voor.
Die A is voor de Vlamingen dus wel even wennen.

Bron: Algemeen Nederlandse Spraakkunst, paragraaf 25.9.2.2.2

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

28-04-08

Taalprobleem: "deel uitmaken van" & "onderdeel zijn van"

FOUT: De pc maakt een belangrijk onderdeel uit van de hedendaagse informatiesystemen.
GOED: De pc maakt een belangrijk deel uit van de hedendaagse informatiesystemen.
OOK GOED: De pc vormt/is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse informatiesystemen.

VERKLARING
"onderdeel uitmaken van" is een contaminatie van "deel uitmaken van" en "onderdeel vormen/zijn van".

10:01 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

25-04-08

Taalprobleem: behelzen <-> omhelzen

FOUT: De software-installatie omhelsde een internetverbinding, een e-mailverbinding en een browser.
GOUD: De software-installatie behelsde een internetverbinding, een e-mailverbinding en een browser.

VERKLARING
"Omhelzen" betekent "omarmen", niet "inhouden". Het moet dus "behelzen" zijn.

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (2) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

24-04-08

Taalprobleem: Aangezien

FOUT Gezien de zaak al jaren verliesgevend was, verbaast het me niet dat ze in staat van faillissement is.
GOED Aangezien de zaak al jaren verliesgevend was, verbaast het me niet dat ze in staat van faillissement is.

VERKLARING
"Gezien" is een voorzetsel en geen voegwoord. Dat betekent concreet dat je het in het algemeen Nederlands niet kunt gebruiken in de betekenissen "aangezien", "omdat..."

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

23-04-08

Taalprobleem: "van twee kanten"

FOUT Hij heeft het probleem langs twee kanten bekeken.
GOED Hij heeft het probleem van twee kanten bekeken.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is "van twee kanten".

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |