16-04-08

Taalprobleem: meubileren

FOUT Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf bemeubelen.
GOED Hij huurde voor weinig geld een aardig appartementje in de banlieue, maar moest het uiteraard helemaal zelf meubileren.

VERKLARING
Algemeen Nederlands is "meubileren". Kamers of flats (appartementen) zijn wel of niet gemeubileerd.

Referentie: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal op cd-rom, G. Geerts, T. den Boon en D. Geeraerts (red.), 14e editie, Van Dale Lexicografie, 2005

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

15-04-08

Taalprobleem: in tweeën

FOUT Het gebouw wordt op de verticale as in twee gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.
GOED Het gebouw wordt op de verticale as in tweeën gesplitst door de koker en op de horizontale as door het plafond.

VERKLARING
Na voorzetsels (in, op, over, na...) worden telwoorden verbogen: met z'n drieën, na tweeën, in vieren... Plafon, zonder d op het eind, is een beetje een rare, maar toch aanvaarde spelling.

Referentie: Algemene Nederlandse spraakkunst, W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Martinus Nijhoff, Wolters Plantyn, 1997

13:19 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

28-02-08

Taalprobleem: "tenslotte" en "ten slotte"

FOUT Tenslotte, zei hij tenslotte, hebben we er niet het minste idee van of we het slot nog open zullen krijgen.
GOED Tenslotte, zei hij ten slotte, hebben we er niet het minste idee van of we het slot nog open zullen krijgen.

VERKLARING
"Tenslotte" in één woord betekent "eigenlijk". Dat is het eerste "tenslotte" in de zin. "Ten slotte" in twee woorden betekent "tot slot".
Bron: "De Taalgids, Tekstverzorging van A tot Z", Peter van der Horst, 2000, SDu, Standaard Uitgeverij

11:31 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

25-02-08

Taalprobleem: 'die' en 'wie'

1 De jongen, die een raket wou bouwen, had geen milieuvergunning.

2a De bakker die we een bekeuring gaven, leverde pasteitjes.
2b De bakker wie we een bekeuring gaven, leverde pasteitjes.

Het gebruik van 'wie' en 'die' is afhankelijk van de functie van die betrekkelijke voornaamwoorden in de bijzin.

Het is 'die' als de functie van het woordje het volgende is:

 • onderwerp
 • lijdend voorwerp
 • meewerkend voorwerp
 • naamwoordelijk deel van het gezegde
Als het betrekkelijk voornaamwoord een meewerkend voorwerp is EN naar mensen verwijst, kan ook 'wie' gebruikt worden.

  Voorbeelden

 • De jongen, die een raket wou bouwen, had geen milieuvergunning.
  'die' is onderwerp van de bijzin

 • De vertaler, die ik niet kende, schreef verhalen.
  'die' is lijdend voorwerp van de bijzin

 • Het beeld van de held die hij dacht te zijn, was gebroken.
  'Die' is naamwoordelijk deel van het gezegde van de bijzin

 • De hond, die ik aaide, gromde plots.
  'die ' is meewerkend voorwerp van de bijzin

 • De bakker die/wie we een bekeuring gaven, leverde pasteitjes.
  'die/wie' is meewerkend voorwerp van de bijzin EN verwijst naar een persoon

17:47 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

19-02-08

Taalprobleem: iets weerstaan

FOUT Hij kon niet aan de verleiding weerstaan om stiekempjes, terwijl zijn vrouw niet keek, achter in het boek te loeren wie de dader was.
GOED Hij kon de verleiding niet weerstaan om stiekempjes, terwijl zijn vrouw niet keek, achter in het boek te loeren wie de dader was.

VERKLARING
"Weerstaan aan" is letterlijk vertaald Frans (résister à).
In het Nederlands "weersta je iets", niet aan iets.
Bron: "Correct Taalgebruik", W. Penninckx, P. Buyse en W. Smedts, UGA, 2001.

11:37 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-02-08

Taalprobleem: Bedankt...

FOUT Bedankt om te willen meespelen!
GOED Bedankt dat u wilt / wilde meespelen!

VERKLARING
Na bedankt gebruiken we een constructie zoals voor het meespelen of een bijzin, zoals hierboven.

14:48 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

12-02-08

Taalprobleem: basketballen

FOUT Ben is officieel assistent-coach van de basketballploeg, maar in de praktijk is hij de trainer-coach.
GOED Ben is officieel assistent-coach van de basketbalploeg, maar in depraktijk is hij de trainer-coach.

VERKLARING
In het Nederlands staat er maar één "l" in "basketbal".
"Basketten" (het werkwoord) is geen Algemeen Nederlands maar Belgisch voor "basketballen".
Extraatje: een coach is een vaste begeleider maar niet noodzakelijk de trainer van een ploeg.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |