06-02-08

Taalprobleem: WO II, de Tweede Wereldoorlog

FOUT Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens Wereldoorlog Eén.
GOED Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens de Eerste Wereldoorlog.
VERKLARING

Een getal in Romeinse cijfers bij een naam lezen we als een rangtelwoord: "WO II" is "de Tweede Wereldoorlog". "Wereldoorlog Twee" is de Franse en Engelse vorm.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, rangtelwoorden | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

05-02-08

Taalprobleem: "van de goede kant bekijken"

FOUT Je moet het ook langs de goede kant bekijken.
GOED Je moet het ook van de goede kant bekijken.

VERKLARING
In de uitdrukking "van de goede kant bekijken" is het goede voorzetsel "van".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

04-02-08

Taalprobleem: klank en geluid

FOUT Het parket van Leuven heeft een klankfragment van een anononieme beller vrijgegeven.
GOED Het parket van Leuven heeft een geluidsfragment van een anononieme beller vrijgegeven.

VERKLARING
"Geluid" is in het algemeen ruimer dan "klank".
"Klank" is "harmonieus geluid": "de klank van een viool", "heldere klanken".
"Geluid" is o.m. gebruikelijk in "geluidsapparatuur", "geluidsman", "geluidsspoor", "geluidstechnicus", "beeld en geluid".
Voorbeeld: Bij televisie gaat het om beeld en geluid.
Maar het is bijvoorbeeld "klankbeeld" en "klankkleur".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

23-01-08

Taalprobleem: Oost-Europeaan - Europeeër

FOUT Angie richt een agentschap op waarmee ze Oost-Europeeërs aan werk helpt.
GOED Angie richt een agentschap op waarmee ze Oost-Europeanen aan werk helpt.

VERKLARING
Een Europeeër [let op het aantal e's] is "iemand die zich beschouwt als bewoner van Europa, niet als behorend tot een bepaalde nationaliteit, voorstander van de Europese integratie" (Van Dale).

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

22-01-08

Taalprobleem: grammatica

FOUT Met het speciale brilletje op worden de vliegjes in hun ruimtepak wel heel erg levensecht.
GOED Door het speciale brilletje worden de vliegjes in hun ruimtepak wel heel erg levensecht.

VERKLARING
Eigenlijk kunnen beide zinnen correct zijn, maar het is afhankelijk van wat u bedoelt.
In de eerste zin staat dat de vliegjes een speciale bril op hebben.
In de tweede staat dat de kijkers die bril op hebben.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

21-01-08

Taalprobleem: koppelteken

FOUT In Oost-Europa is het op zijn minst de derde bankverzekeraar op de markt.
GOED In Oost-Europa is het op zijn minst de derde bank-verzekeraar op de markt.

VERKLARING
In dit geval is koppelteken of koppelteken afhankelijk van wat u bedoelt.
Een "bank-verzekeraar" is tegelijk bank en verzekeraar.
Een "bankverzekeraar" is een verzekeraar van banken. Dat is niet onmogelijk. Banken sluiten soms verzekeringen af om hun risico's te beperken.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-01-08

Taalprobleem: teveel of "te veel"?

FOUT Er lopen teveel everzwijnen rond in Limburg.
GOED Er lopen te veel everzwijnen rond in Limburg.

VERKLARING
Zowel "te veel" als "teveel" zijn goede spellingen, maar het zijn niet dezelfde woorden.
We spellen "teveel" als het om het zelfstandig naamwoord gaat.
U kunt merken dat het een zelfstandig naamwoord is door te proberen er een lidwoord voor te zetten, bijvoorbeeld: "Het teveel aan groenten wordt vernietigd."

10:59 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |