08-02-08

Taalprobleem: afgelopen

GOED De voorbije weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.
FOUT De afgelopen weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.

VERKLARING
Het gebruik van "voorbij" als bijvoeglijk naamwoord is wat ongewoon. "afgelopen" is normaler.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

07-02-08

Taalprobleem: beginnen + te + infinitief

GOED De afgelopen weken zijn wij beginnen meeleven met de Bokito.
FOUT De afgelopen weken zijn wij beginnen mee te leven met de Bokito.

VERKLARING
"Beginnen" wordt gevolgd door "te + infinitief".
Ook goed: "(...) zijn wij begonnen mee te leven (...)".

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-02-08

Taalprobleem: WO II, de Tweede Wereldoorlog

FOUT Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens Wereldoorlog Eén.
GOED Vanavond zendt Canvas een reportage uit over een overgrootvader van collega Annelies Beck tijdens de Eerste Wereldoorlog.
VERKLARING

Een getal in Romeinse cijfers bij een naam lezen we als een rangtelwoord: "WO II" is "de Tweede Wereldoorlog". "Wereldoorlog Twee" is de Franse en Engelse vorm.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, rangtelwoorden | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

05-02-08

Taalprobleem: "van de goede kant bekijken"

FOUT Je moet het ook langs de goede kant bekijken.
GOED Je moet het ook van de goede kant bekijken.

VERKLARING
In de uitdrukking "van de goede kant bekijken" is het goede voorzetsel "van".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

04-02-08

Taalprobleem: klank en geluid

FOUT Het parket van Leuven heeft een klankfragment van een anononieme beller vrijgegeven.
GOED Het parket van Leuven heeft een geluidsfragment van een anononieme beller vrijgegeven.

VERKLARING
"Geluid" is in het algemeen ruimer dan "klank".
"Klank" is "harmonieus geluid": "de klank van een viool", "heldere klanken".
"Geluid" is o.m. gebruikelijk in "geluidsapparatuur", "geluidsman", "geluidsspoor", "geluidstechnicus", "beeld en geluid".
Voorbeeld: Bij televisie gaat het om beeld en geluid.
Maar het is bijvoorbeeld "klankbeeld" en "klankkleur".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

23-01-08

Taalprobleem: Oost-Europeaan - Europeeër

FOUT Angie richt een agentschap op waarmee ze Oost-Europeeërs aan werk helpt.
GOED Angie richt een agentschap op waarmee ze Oost-Europeanen aan werk helpt.

VERKLARING
Een Europeeër [let op het aantal e's] is "iemand die zich beschouwt als bewoner van Europa, niet als behorend tot een bepaalde nationaliteit, voorstander van de Europese integratie" (Van Dale).

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

22-01-08

Taalprobleem: grammatica

FOUT Met het speciale brilletje op worden de vliegjes in hun ruimtepak wel heel erg levensecht.
GOED Door het speciale brilletje worden de vliegjes in hun ruimtepak wel heel erg levensecht.

VERKLARING
Eigenlijk kunnen beide zinnen correct zijn, maar het is afhankelijk van wat u bedoelt.
In de eerste zin staat dat de vliegjes een speciale bril op hebben.
In de tweede staat dat de kijkers die bril op hebben.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |