02-01-08

Taalprobleem: beschuldigen

FOUT De goochelaar heeft zijn tournee afgelast, omdat hij beticht wordt van vervalsing.
GOED De goochelaar heeft zijn tournee afgelast, omdat hij beschuldigd wordt van vervalsing.

VERKLARING
"Betichten" is geen juridische term en heeft de bijklank dat de beschuldiging niet gegrond is.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

28-12-07

Taalprobleem: strafrechtelijk

FOUT De man loopt nu het risico om strafrechterlijk te worden vervolgd.
GOED De man loopt nu het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.

VERKLARING
"Strafrechtelijk" heeft betrekking op het strafrecht, niet op de strafrechter.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

27-12-07

Taalprobleem: kinderziekenhuis

FOUT Nicole is al zes jaar ambassadrice van het kinderhospitaal waar deze kinderen vandaan komen.
GOED Nicole is al zes jaar ambassadrice van het kinderziekenhuis waar deze kinderen vandaan komen.

VERKLARING
"Ziekenhuis" is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden.
Een kliniek is meestal een gespecialiseerd ziekenhuis: abortuskliniek, hartkliniek, kinderkliniek, kraamkliniek, ontwenningskliniek, pijnkliniek, revalidatiekliniek, vrouwenkliniek.
Een "hospitaal" is een militair ziekenhuis, en het woord kan niet worden gebruikt voor een algemeen ziekenhuis.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

26-12-07

Taalprobleem: commentaarstuk, hoofdartikel, redactioneel stuk, redactioneel commentaar

FOUT In haar editoriaal legt de hoofdredactrice, Béatrice Delvaux, de nadruk op het progressieve karakter van de krant.
GOED In haar commentaarstuk legt de hoofdredactrice, Béatrice Delvaux, de nadruk op het progressieve karakter van de krant.

VERKLARING
"Editoriaal" is een gallicisme. Het is heel direct afgeleid van het Franse "éditorial".
In het Nederlands is "commentaarstuk" een van de mogelijkheden, maar er zijn ook nog: "hoofdartikel", "commentaar", "redactioneel stuk", "redactioneel commentaar" en wat je verder kunt bedenken dat in de context geschikt is.

20:34 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-12-07

Taalprobleem: stehgeiger

FOUT Als je Stehgeiger bent, de orkestratie verzorgt en ook nog het orkest dirigeert, verdien je het eigenlijk wel om op een Stradivarius te spelen.
GOED Als je stehgeiger bent, de orkestratie verzorgt en ook nog het orkest dirigeert, verdien je het eigenlijk wel om op een Stradivarius te spelen.

VERKLARING
Geen echt taalprobleem, deze keer. "Stehgeiger" is een functie in het orkest. Het is een staande violist, die speelt en tegelijk ook het orkest dirigeert. Die functie heet zowel in het Duits als in het Nederlands "stehgeiger", maar terwijl het in het Duits met een hoofdletter wordt geschreven, is dat in het Nederlands niet het geval. Het Duits schrijft immers alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

17-12-07

Taalprobleem: welk(e), hetwelk(e)

FOUT: De eerste minister laat wel weten "dat er een consensus begint te ontstaan tussen een aantal partijen over het systeem van een interimregering, tijdens dewelke een programma over een definitieve regering alsook een staatshervorming wordt onderhandeld."
GOED: De eerste minister laat wel weten "dat er een consensus begint te ontstaan tussen een aantal partijen over het systeem van een interimregering, tijdens welke een programma over een definitieve regering alsook een staatshervorming wordt onderhandeld."

VERKLARING
"Dewelke" is een hardnekkige fout die zowel in België als in Nederland voorkomt, en die wordt gevoed door twee verschillende mechanismen: een gallicisme en een verkeerde analogie.
Het is een gallicisme van "lequelle".
Het is een foute analogie naar "hetwelk".
Wel goed is "welk".
"Dewelke" bestaat niet.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

14-12-07

Taalprobleem: het voegwoord "om"

FOUT Bent u nog altijd bereid van zo'n grote coalitie te leiden?
GOED Bent u nog altijd bereid (om) zo'n grote coalitie te leiden?

VERKLARING
"Van" is geen voegwoord. "Om" kan ook weggelaten worden.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |