14-11-07

Taalprobleem: van iets afkomen

FOUT Maar hoe kom je er vanaf?
GOED Maar hoe kom je ervan af?

VERKLARING
De infinitief is "van iets afkomen". "Van" en "af" horen niet bij elkaar. "Vanaf", in één woord, is een voorzetsel: "vanaf hier", "vanaf dat moment".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

13-11-07

Engelse werkwoorden in het Nederlands

Een interessant linkje:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/217

12:22 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

Taalprobleem: faillissement

FOUT De man had na de faling van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.
GOED De man had na het faillissement van zijn bedrijf in 2004 alles laten verdwijnen, zowel de fruitoogst als de voertuigen.

VERKLARING
"Faling" betekent niet "faillissement".
De toestand waarin personen of bedrijven verkeren wanneer ze niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zodat er op hun vermogen beslag is gelegd, is het "faillissement".
Ook de uitdrukkingen "in faling zijn", "in faling stellen" en "in faling verklaren" zijn fout. Ze moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door "failliet zijn" en "failliet verklaren".

Het zelfstandig naamwoord "failliet" heeft alleen maar een figuurlijke betekenis:
- Het failliet van zijn beleid.
- Het failliet van de democratie.
In die betekenis is "failliet" een synoniem van "mislukking".


"De boeken neerleggen" is een gallicisme, een letterlijke vertaling van het Franse "déposer"
Wel goed zijn Nederlands zijn:
* failliet gaan, bankroet gaan
* het faillissement aanvragen

Verschil faillissement en vereffening

Het "faillissement" leidt tot het algemene beslag op het vermogen en de inkomsten van de onderneming.
Het is altijd het gevolg van een uitspraak van de handelsrechtbank. Die rechtbank spreekt zich uit op verzoek van de onderneming zelf of van een van de schuldeisers.
Als de onderneming zelf het initiatief neemt, vraagt de raad van bestuur het faillissement aan bij de handelsrechtbank. Tegelijk met de uitspraak van het faillissement stelt de handelsrechter een curator aan. Die speelt dan in feite de rol van vereffenaar of kan alsnog proberen de onderneming te redden door ze geheel of gedeeltelijk te verkopen.
"Vereffening" is het stopzetten van de activiteiten van een onderneming. De vereffening is vrijwillig. De beslissing ligt bij de aandeelhouders. De algemene vergadering stelt een vereffenaar aan. Die verkoopt de activa en betaalt de schuldeisers. De vrijwillige vereffening kan alleen maar plaatshebben als alle schuldeisers akkoord gaan.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

12-11-07

Taalprobleem: zwaar zijn, veel wegen

FOUT Mogelijk woog de buit te zwaar en wilden de daders later terugkeren.
GOED Mogelijk was de buit te zwaar en wilden de daders later terugkeren.

VERKLARING
"Zwaar wegen" is een contaminatie van "zwaar zijn" en "veel wegen".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-11-07

Taalprobleem: afschrikken, schrikte af, afgeschikt

FOUT De jazzwereld schrok hem eerst af.
GOED De jazzwereld schrikte hem eerst af.

VERKLARING
"Afschrikken" wordt regelmatig vervoegd: schrikt af, schrikte af, afgeschrikt.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-11-07

Taalprobleem: ultimatums

FOUT Aan de overkant van de taalgrens zijn ze niet te spreken over die ultimata.
GOED Aan de overkant van de taalgrens zijn ze niet te spreken over die ultimatums.

VERKLARING
Laat u niet misleiden door Latijn. Latijn is geen Nederlands. Alleen "ultimatums" is jet juiste meervoud.

10:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

07-11-07

Taalprobleem: kwelgeesten

FOUT 's Middags zal Leterme zijn drie zwarte beesten ontmoeten.
GOED 's Middags zal Leterme zijn drie kwelgeesten ontmoeten.

VERKLARING
Zwarte beesten is vertaald Frans (bêtes noires).
Er zijn natuurlijk andere oplossingen dan 'kwelgeesten' mogelijk.

14:28 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |