02-11-07

Taalprobleem: onderzoeken

GOED Allereerst, zegt Poetin, moeten we uitvinden of er werkelijk een dreiging uitgaat van landen als Iran en Noord-Korea.
EN OOK GOED Allereerst, zegt Poetin, moeten we onderzoeken of er werkelijk een dreiging uitgaat van landen als Iran en Noord-Korea.

VERKLARING
Om eens af te wijken van ons gewone patroon: beide varianten zijn toegelaten.
De meeste naslagwerken hebben geen bezwaar tegen "uitvinden" in de betekenis van "te weten komen".

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

01-11-07

Taalprobleem: van belang zijn

FOUT De wedstrijd had geen enkel belang meer voor de kwalificatie, België was al uitgeschakeld.
GOED De wedstrijd was niet meer van belang voor de kwalificatie, België was al uitgeschakeld.

VERKLARING"Belang hebben" is een leenvertaling van "avoir de l'importance" en behoort niet tot de standaardtaal.

10:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

31-10-07

Taalprobleem: aftredend

FOUT Uittredend minister van Defensie Flahaut heeft uitleg gegeven over de financiële put van 160 miljoen.
GOED Aftredend minister van Defensie Flahaut heeft uitleg gegeven over de financiële put van 160 miljoen.

VERKLARING

    aftreden
  • Een minister van wie de ambtstermijn afgelopen is, is aftredend of demissionair tot er een nieuwe regering komt.
  • "Aftreden" betekent: weggaan omdat de ambtsduur verstreken is, gedwongen weggaan.
  • Soms zijn "scheidend" en "afscheidnemend" bruikbaar.
  • Ook mogelijk is "demissionair".
    uittreden
  • "Uittreden" betekent: vrijwillig een ambt, functie, groep of kring verlaten. Het wordt vooral gezegd van geestelijken en leden van een vereniging of instelling.
  • "Uittreden" betekent ook: het lichaam verlaten.

18:33 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

30-10-07

Taalprobleem: bedaren

FOUT Ik begrijp dat je dat intriest vindt voor je vriend, maar bedaar je of je krijgt zelf nog een attaque.
GOED Ik begrijp dat je dat intriest vindt voor je vriend, maar bedaar of je krijgt zelf nog een attaque.

VERKLARING
Je kunt zelf wel bedaren of iemand tot bedaren brengen, maar "zich bedaren" (me bedaren, je bedaren...) kan niet in het Nederlands.

14:17 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

26-10-07

Taalprobleem: blikschade

FOUT Verheyden veroorzaakte in augustus in zijn eigen gemeente een ongeval met stoffelijke schade.
GOED Verheyden veroorzaakte in augustus in zijn eigen gemeente een ongeval met blikschade.

VERKLARINGS
toffelijk komt buiten de uitdrukkingen stoffelijk overschot, stoffelijke resten en stoffelijke belangen zelden voor. Ook materiële schade is goed.

11:52 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (1) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

21-10-07

Taalprobleem: Gibraltar

FOUT De Gibralteken willen hun speciale statuut behouden.
GOED De Gibraltarezen willen hun speciale statuut behouden.

VERKLARING
Bij Gibraltar hoort het bijvoeglijk naamwoord Gibraltarees. De inwoners zijn Gibraltarezen.

12:41 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-10-07

Taalprobleem: vrachtverkeer en handel

FOUT Tijdens de actie is vooral de trafiek naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië gecontroleerd.
GOED Tijdens de actie is vooral het vrachtverkeer naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië gecontroleerd.

VERKLARING
"Trafiek" is vertaald Frans en ouderwets.
"Trafiek" is niet alleen verkeerd in de betekenis "verkeer", maar ook in de betekenis "handel".
In dat geval kan het worden vervangen door "illegale handelspraktijken", "illegale handel", "smokkel", "verboden handel" of "zwarte handel".

10:35 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |