23-10-06

Taalprobleem: piste / aanwijzing / spoor

FOUT De onderzoeksrechter moet nu beslissen of alle pistes zijn onderzocht.

GOED De onderzoeksrechter moet nu beslissen of alle aanwijzingen / sporen zijn onderzocht.

VERKLARING
In deze betekenis is 'piste' een leenvertaling uit het Frans.

22:03 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taalkunde, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

20-09-06

Taalprobleem: pogen/proberen

FOUT In de Syrische hoofdstad Damascus hebben terroristen gepoogd om de Amerikaanse ambassade aan te vallen.

GOED In de Syrische hoofdstad Damascus hebben terroristen geprobeerd (om) de Amerikaanse ambassade aan te vallen.

VERKLARING
Dit is een merkwaardig voorbeeld: in die ene zin zit er een stijlbreuk, doordat formeel en informeel taalgebruik door elkaar worden gedraaid. 'Pogen' is immer zeer formeel, terwijl een bijzin beginnen met 'om' informeel is.

15:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

24-07-06

Schrijftips voor zakelijke teksten

Schrijftips voor zakelijke teksten

Het ligt voor de hand dat we met 'zakelijke teksten' niet bedoelen 'literaire teksten'. De lijst is afgeleid van het boekje 'Helder Haags. Schrijftips voor ambtenaren', uitgegeven door de gemeente Den Haag (NL), april 2006, ISBN 90-808740-4-3.

Het zijn ook 'schrijftips', en geen 'vertaaltips'. Onderstaande tips zijn dus niet bedoeld om de kwaliteit van een vertaling te controleren. Een vertaler vertaalt wat er staat, hij herschrijft niet.

1. kom direct ter zake
2. gebruik veelzeggende tussentitels, goede tussentitels lezen als een samenvatting van de tekst
3. actieve zinnen
4. stel de centraal door korte, vlotte, aansprekende zinnen, en blijf ter zake; gebruik bijlagen voor details en uitweidingen
5. werkwoordstijl, geen naamwoordstijl
6. zet het onderwerp vooraan
7. geen lange zinnen
8. geen jargon, desnoods verklaren
9. geen archaïsmen
10. geen moeilijke woorden, hou het simpel
11. geen spelfouten of grammaticafouten, laat door iemand nalezen
12. geen lelijke woorden (vreemde woorden, woorden die nog niet zijn ingeburgerd)
13. let op het woordgeslacht
14. getallen: in letters: 1-20, 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen, leeftijden, maten, gewichten, data, geldbedragen, procenten
15. geen eufemismen
16. geen wollig taalgebruik
17. geen tangconstructies
18. geen afkortingen
19. hoofdletters: heilige namen, persoonsnamen, namen van instellingen

(meer hierover zal op http://www.vertaalbureaumotte.be verschijnen)

12:57 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (4) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, schrijven | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

10-07-05

Taalprobleem: meervoudsvormen van tijdaanduidingen

FOUT Na amper zes maand als minister stapt hij op.

GOED Na amper zes maanden als minister stapt hij op.

VERKLARING

Alleen de tijdaanduidingen op -r blijven in het enkelvoud na een bepaald telwoord. Het is dus zes uur, zes jaar, zes kwartier.

Na een onbepaald telwoord worden die woorden wél verbogen.Het is dus ook: een paar uur, een paar jaar, een paar kwartier.

Echter: de tijdaanduidingen die niét op een -r eindigen, worden wel in het meervoud gezet na een bepaald telwoord. Het is dus: zes dagen, zes weken, zes maanden.

Tijdaanduidingen die niet op een -r eindigen, worden dus na een meervoudig telwoord altijd in het meervoud gezet.

Het is een van de moeilijkste regels, omdat sommige dialecten anders werken. Ik heb hem dan ook op een etiketje geschreven en dat op de rand van mijn pc-monitor gekleefd.

00:37 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (3) | Tags: taalprobleem, meervoudsvormen, tijdaanduidingen, tijdsaanduidingen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |