06-06-12

Invoeren van IPv6

internet, ipv4, ipv6Vanaf vandaag wordt geleidelijk IPv6 ingevoerd ter vervanging van IPv4.

Volgens wie het zou moeten weten, zou dat voor niemand een probleem mogen zijn.

Met IPv6 is het aantal beschikbare internetadressen veel hoger dan met IPv4.

De IPv4-adressen zijn eigenlijk al lang op.

09:20 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in Actualiteit, Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ipv4, ipv6 | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

28-03-12

Boycotten, saboteren en de Ronde van Vlaanderen

Boycot

De Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832-1897) maakte het in Ierland bij zijn pachters zo bont, dat ze hem in 1879 volledig isoleerden. Ze wilden niets meer met hem te maken hebben.

Toen in latere gevallen men iets economisch wou isoleren, noemde men dat een "boycott". In de internationale politiek wordt het vaak gebruikt als economisch drukkingsmiddel op een staat.

Het woord is dus afgeleid van de familienaam Boycott. In het Nederlands is de spelling tegenwoordig "boycot" met één "t".

Uit "boycott" ontstond het werkwoord "boycotten".


Sabotage

De woorden sabotage en saboteren zijn afkomstig uit het Frans. De etymologie is onduidelijk, omdat het Franse "sabot" (een type schoeisel genaamd "klomp") niet van hetzelfde woord zou zijn afgeleid als het Franse "saboter" (saboteren), dat al in de 13e eeuw zou hebben bestaan, en dat "kloppen", "slaan" betekende.

Vaak denken mensen dat "sabotage/saboteren" werden afgeleid van "sabot", omdat arbeiders hun "sabots" in machines zouden hebben gegooid om die te blokkeren en te vernietigen. Maar dat klopt niet helemaal.

Het Franse werkwoord "saboter" kreeg al in de 16e eeuw de betekenis "met de voeten slaan", dus "schoppen". Dat was een betekenisverenging van het eerdere "kloppen", "slaan".

De huidige als meest waarschijnlijk geachte hypothese is dat men iemand saboteerde door met de voeten op de grond te stampen. Houten klompen op plavuizel maken een oorverdovend lawaai, zodat je niet meer hoort wat wordt gezegd. Heel handig dus als de spreker dingen zegt die je niet bevallen, bijv. als hij opdrachten geeft die je niet wilt horen.

In de 19e en 20e eeuw werd de klomp als symbool gebruikt door de anarchisten, maar zij gooiden hem niet in machines.

Het is wel zo dat in het begin van de 19e eeuw in Lyon (Frankrijk) met klompen weefmachines ("jacquards") zouden zijn verwoest.

Ook die geschiedenis is niet zo eenvoudig. Lyon en omgeving werden in de 18e eeuw een belangrijk centrum voor weefgetouwen. De nieuwe jacquards waren zo hoog, tot 4 meter, dat ze niet meer in gewone huizen pasten. Er moesten op de duur speciale ruimten voor worden gebouwd, en daarvoor was veel kapitaal nodig.

Daardoor vielen de wevers uiteen in twee groepen. Wie een eigen weefgetouw had, was een "maîtres tisseurs" (meesterwever) of een "chef d’atelier". Wie dat niet had, was een "canut" (zijdewever). Die termen zijn dus Lyonees taalgebruik.

De canuts werkten in zeer slechte omstandigheden, soms 18 uur per dag, en traden vaak in opstand. Hun opstand in november 1831 wordt beschouwd als de eerste arbeidersopstand. Zij zouden hun "sabot" hebben gebruikt om machines te vernietigen, en toen zou het woord "sabotage" zijn huidige betekenis hebben gekregen.

Overigens mag je die arbeidersopstanden in Lyon echt niet onderschatten: de Franse koning heeft meerdere keren kanonnen en duizenden, zelfs tienduizenden soldaten ingezet om de opstand neer te slaan.

Het woord "sabotage" is dus zeker niet afkomstig van de grote Luikse stakingen, want die vonden pas in 1886 plaats. Het woord "sabotage" was toen al bekend.

Er is echter ook een parallelle ontwikkeling van het woord "saboter". De technische term "saboter" wordt in de spoorwegtechniek gebruikt en betekent het doorboren van de dwarsbalken om er een spoorstaafvoet doorheen te steken. Die term werd al in 1872 geattesteerd. Zo'n spoorstaafvoet heet in het Frans "sabot". De omgekeerde beweging, waarbij de kraagschroeven worden verwijderd, werd gebruikt om de spoorwegen te saboteren en treinen te doen ontsporen.

Ronde van Vlaanderen

Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen in 2012 werd door sommigen opgeroepen om de Ronde te boycotten, wat een zuiver legitieme actie is. Tenslotte kun je niemand dwingen om iets met de Ronde te maken te hebben.
Anderen dreigden ermee verder te gaan en ze te saboteren door punaises op de weg te gooien. Wat een heel andere kwestie is.
Wie die sabotage zou willen uitvoeren is niet bekend, wie de zogenaamde "waarschuwingsbrief" heeft verstuurd is ook niet bekend, en evenmin is bekend met welk doel de brief eigenlijk werd verstuurd: echt om te waarschuwen, of om sympathie op te wekken voor de Ronde en de tegenstanders belachelijk te maken?

22-03-12

Japans: wat is een freeter?

Freeter (フリーター, uitspraak: furītā); andere spellingen: ''furītā'', ''furiita'', ''freeta'', ''furiitaa'' en ''furitaa''.
Freeter is een Japans woord voor mensen tussen 15 en 34 jaar die geen voltijdse baan hebben of werkloos zijn, met uitzondering van huisvrouwen en studenten.
Oorspronkelijk verwees de term naar jongeren die er vrijwillig voor kozen om geen salary-men te worden, zelfs al waren er op dat moment banen te krijgen.
Het was een protestbeweging tegen een aspect van de Japanse maatschappij.

Freeters kunnen ook worden beschreven als freelancers of mensen die onder hun niveau werken of niet voltijds werken. Ze beginnen geen carrière na hun onderwijs, maar blijven geld verdienen met laaggeschoold en slecht betaald werk.

Het woord ''freeter'' of ''freeta'' werd in 1987 of 1988 voor de eerste keer gebruikt.
Het is een mengwoord uit het Engelse ''free'' (of ''freelance'') en het Duitse ''Arbeiter'' ("arbeider").
''Arubaito'' is de Japanse uitspraak van "Arbeiter". Het is een Japans leenwoord.
Doordat Duits en Engels (vooral voor wetenschappen en medicijnen) vóór Wereldoorlog II op Japanse universiteiten werd gebruikt, werd ''Arubaito'' een bekend woord onder studenten om deeltijds werk voor studenten aan te duiden.
Een andere mogelijkheid is dat freeloader, ''furee-ro-da'', werd afgekort tot ''furi-da''.

11:24 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japans, engels, duits, freeter, freelancer, arbeiter | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

29-02-12

"Het boek der spoken" van Jean Ray

spoken.jpg
Eindelijk verkrijgbaar: "Het boek der spoken" van Jean Ray!
Of John Flanders.
Of Raymond de Kremer.
Alla, what's in a name?
Die man had meer dan 150 pseudoniemen!
Hij was een Gentenaar die soms in het Nederlands en soms in het Frans schreef.
"Het boek der spoken" verscheen oorspronkelijk als "Le livre des fantomes", en was nog niet in het Nederlands verkrijgbaar.
Dat is nu wel het geval.
Het is een merkwaardige collectie spookverhalen in een merkwaardige editie: je krijgt in één deel zowel de Franse als de Nederlandse tekst: de ene kant bevat het Nederlandse boek, en als je het boek omdraait, krijg je de Franse versie. Een "back-to-back" wordt zoiets wel eens genoemd.
Wie het uitgeven van deze Nederlandse fantasy-auteur avant la lettre wil steunen, kan exemplaren rechtstreeks bij Vertaalbureau MOTTE bestellen omdat wij zorgden voor de correcties van het Nederlandse deel.
Indien gevraagd, wil de corrector die Nederlandse versie signeren.

"Het boek der spoken", Jean Ray, 2011, 1947 voor de Franse tekst, originele uitgave beperkt tot 300 exn, 15 x 21 cm, 328 p., D/2011/6358/4, 19,00 euro (excl. verzendingskosten).

14:28 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (4) | Tags: het boek der spoken, le livre des fantomes, jean ray, john flanders, raymond de kremer | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

10-02-12

Literaire aandelen

bob van laerhoven,de wraak van baudelaire,terug naar hiroshima,aandelen,participatie,crowd funding,sponseringJe zou het niet verwachten, maar ook van literatuur kun je aandelen kopen.
Bob van Laerhoven kreeg de inval om aandelen te verkopen van zijn boeken om daarmee de vertaler te betalen.
Hij heeft dat momenteel al met twee titels gedaan: "De wraak van Baudelaire" en "Terug naar Hiroshima", twee romans die we durven aanbevelen.
In Crowd funding: vele kleintjes maken iets groot(s) op zijn blog zet hij het hele idee erachter uiteen.
De lijst met deelnemers staat er ook, en wie interesse heeft, kan via het web deelnemen.
Bob zegt dat hij het gênant vindt en dat het hem op "schooien" lijkt, maar wij vinden dat het getuigt van inzet en initiatief.

11:17 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (3) | Tags: bob van laerhoven, de wraak van baudelaire, terug naar hiroshima, aandelen, participatie, crowd funding, sponsering | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

12-10-11

Kana-site is verhuisd

logo.pngDe url van de site van de Nederlandse manga-uitgeverij Kana is verhuisd naar
http://www.mangakana.com/nl/

Eigenlijk is dat el een hele tijd het geval, maar sommige fans merken het nu pas.
Kana NL was vroeger van het Franse bedrijf Kana, en op de site van Kana FR stonden ook de gegevens van Kana NL.
Toen werd Kana NL overgenomen door Ballon Media.
De pagina's van Kana NL moesten dus vroeg of laat wel verdwijnen van de site van de Franse Kana.
De Franse Kana heeft echter nog zowat drie jaar doorverwezen naar de Nederlandse Kana, om de tijd te geven om ons aan te passen.
Alleen heeft blijkbaar niemand de links aangepast, en alle oude verwijzingen via de Franse Kana werken sinds een week of zo niet meer.
Nu moet het dus rechtstreeks via http://www.mangakana.com/nl/, maar alles is er dus nog.

Kana NL

13:50 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in Actualiteit, Algemeen, Vrije tijd, Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: manga, kana, kana nl | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-10-11

Steve Jobs, 1955-2011

steve-jobs-1984-macintosh-300x288.jpgSteve Jobs is overleden.
Ondanks zijn ziekte komt het toch nog onverwachts.
Steve Jobs en Steve Wozniak stonden aan de basis van Apple, Wozniak was het technische genie, Jobs de visionair.
De bijdrage van Wozniak aan de verspreiding van de computer mag niet worden onderschat. Hij was in staat het maximum te halen uit bestaande onderdelen, en daardoor kon Apple als eerste een computer op de markt brengen voor minder dan 1000 dollar.
Steve Jobs was op dat gebied bijlange zo sterk niet, maar hij had een fijne neus voor wat een succes kon worden. Hij zag wanneer iets hit-potentieel had, en wanneer niet, al heeft hij ook enkele flops op zijn naam staan.
Wozniak was de technicus, Jobs de manager.

Maar het is door Steve Jobs dat we nu allemaal met grafische besturingssystemen werken. Zijn bedrijf heeft het niet ontwikkeld, maar hij had een gelijkaardige systeem gezien bij Xerox. Zij hadden een grafisch besturingssysteem met muis ontwikkeld, maar ze deden er niets mee.
Steve Jobs zag het potentieel ervan in, en drukte het door bij Apple.
Het werd niet direct een succes. De eerste poging mislukte, maar de tweede, de Macintosh, werd een succes.
Zelfs zo'n succes dat na enkele jaren Microsoft zich verplicht voelde om met een antwoord te komen, en afstapte van het commande line besturingssysteem MS-DOS en met de eerste versies van Windows kwam.
Het is door de invloed van Steve Jobs dat we nu zo'n sterke aanwezigheid hebben van grafische systemen: als we de computer besturen, maar ook als we op internet werken.

Het is ook nog Steve Jobs geweest die de ereader sterker maakte. Ebooks bestaan als sinds eind de jaren zeventig, maar echt interesse was er niet voor. De toepassing breidde zich wel geleidelijk uit, maar om de haverklap botsten ebooks op grenzen.
De eerste die een echte bres in die grenzen sloeg, was Amazon, toen ze de Kindle uitbrachten. Maar het succes van ebooks bleef beperkt tot de klanten van Amazon. Dat is nu eenmaal een onlinewinkel, waar sowieso veel techno-minded klanten zijn. Zowat 2/3e van de boekenverkoop bij Amazon bestand uit 2010 ebooks, maar in de hele VS was het maar 10%.
De tweede stoot voor ebooks kwam er door Apples iPad. Dat werd een groot succes, onder andere door enkele slimme marketingtrucs, maar hij heeft niettemin ereaders weer een stuk salonfähiger gemaakt.

Steve Jobs, 1955-2011

De zeven belangrijkste flops van Steve Jobs

16:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte | Permalink | Commentaren (2) | Tags: steve jobs, steve wozniak, apple, ms-dos, windows, bill gates, xerox, amazon, ipad, kindle | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |