18-06-10

Taalprobleem: noemen, melden

FOUT Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2, maar er wordt nog een andere oorzaak aangehaald.
GOED Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2, maar er wordt nog een andere oorzaak genoemd.

VERKLARING
"Aanhalen" betekent "citeren".
In de betekenis "noemen" en "vermelden" is het geen standaardtaal.
Meer uitleg

06:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, melden, noemen, aanhalen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

15-07-09

Taalprobleem: signaleren, melden

FOUT Als de auto geseind staat, worden de agenten gewaarschuwd.
GOED Als de auto gesignaleerd / als gestolen gemeld staat, worden de agenten gewaarschuwd.

VERKLARING
"Geseind zijn" is een gallicisme, letterlijk vertaald van het Franse "être signalé".
Mogelijke alternativen zijn "signaleren", "melden", enz.

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, melden, gallicisme, signaleren, seinen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |