14-03-16

Technische vertalingen = Vertaalbureau Motte
Technische vertalingen=Vertaalbureau Motte

Engels, Frans, Duits

naar

Nederlands

(andere combinaties mogelijk)Met Nederlands bruikbaar in Vlaanderen én Nederland!Onderwerpen en klantenZwaar materiaal

Caterpillar graafmachines en zwaar materiaal met dieselmotoren

Claas/Renault landbouwmachines

Viega buisleidingnetwerkenProfessionele uitrusting

Parkland freesmachines en snijmachines

Ventapp Apparatebau ventilatorenIT

Dimension Data bestandsbeheer

Microsoft bestandsbeheerICT

LG smartphones

Caterpillar smartphonesOok adminstratieve teksten:

contracten, verzekeringen, bedrijfspublicaties ...Informatie

peter.motte@skynet.be

http://www.vertaalbureaumotte.be

http://vertaalbureau-motte.skynetblogs.be/

Twitter @TraductionMotteLid van de BKVT-CBTI

09:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertalen, vertalingen, vertalers, frans, engels, duits, nederlands, vlaams | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

19-10-15

Nieuw Groot Woordenboek van de Nederlandse taal

van dale, lexicografie, woordenboek, nederlands, groot woordenboek van de nederlandse taal, 2015, 15e editie1864: Calisch en Calisch houden hun verklarend woordenboek Nederlands boven de doopvont. Dat is opvallend, want in hetzelfde jaar verscheen het eerste deel van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Die parallel tussen het WNT en de Dikke Van Dale is nooit verdwenen.

De reden is eenvoudig: woordenboeken bouwen altijd voort op bestaande woordenboeken, behalve enkele honderden jaren geleden. Maar dat is een ander hoofdstuk van de lexicologie.

Calisch en Calisch wilden zich misschien minstens gedeeltelijk baseren op het WNT.

Maar het WNT was in 1864 niet volledig: alleen het eerste deel van A tot ajuin verscheen. Voor alle andere woorden moesten C&C dus elders te rade gaan. Dat was het door hun vader uitgegeven Fransch-Hollandsch en Hollandsch-Fransch woordenboek. En dat zal wel weer op andere boeken hebben gesteund.

Het Nederlands-Franse deel van het Nieuw Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek van S.J.M. van Moock werd door Van Dale gecombineerd met het werk van C&C, en zo ontstond in 1872 de eerste Van Dale.
In 1998 werd het WNT eindelijk voltooid, en gedurende al die jaren werd bij elke nieuwe editie van de Dikke Van Dale geput uit de resultaten van de WNT, aangevuld met zelfs inzendingen van de gebruikers.

Er is echter een probleem met het WNT: het werk was zo groots opgevat, dat op een bepaald moment werd besloten niet alle Nederlandse woorden op te nemen. Daarvoor werd zelfs een ander project opgestart. Bovendien had het WNT wetenschappelijke pretenties: elke ingang is een poging om de etymologie van het woord te beschrijven, en niet alleen de betekenis ervan. Het boek werd ook afgeladen met vindplaatsen van de woorden, om te bewijzen dat de vastgestelde etymologische, grammaticale en semantische ontwikkelingen juist waren. Daardoor is het om woorden op te zoeken compleet onbruikbaar.

Nog erger is dat het is gespeld volgens de spellingregels uit de 19e eeuw, zelfs toen die al lang waren opgegeven. Zeker daardoor is het voor de huidige gebruikers onleesbaar.

Het resultaat was in elk geval dat iedere nieuwe Van Dale dikker werd. De eerste uitgave was al omvangrijk, maar kon nog als één deel worden gepubliceerd. Uiteindelijk groeide het uit tot de huidige drie delen, en naar verluidt zou het daar bij blijven.

Dat is echter de vraag: ook deze uitgave telt weer meer woorden dan de vorige, zelfs al werden er heel wat geschrapt. Het boek werd aangevuld met allerlei nieuwigheden, die voor het WNT niet eens denkbaar waren. Zoals app.

Leuk is dat de Dikke Van Dale de etymologie niet helemaal heeft opgegeven. Die wordt bij sommige lemma's in een andere kleur weergegeven, zodat bij 'app' wordt vermeld dat het is afgeleid van het Engelse 'application'. Soms staat er ook een datum bij, 'Apostaat' blijkt al in 1504 in het Nederlands voor te komen.

In de vorige editie werden in de Van Dale ook illustraties toegevoegd. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat je in cirkeltjes leest. De tekeningen zijn wat klein, en er zouden er meer mogen zijn. Het zou bijvoorbeeld geen slecht idee zijn om bij 'wiskunde' of een gelijkaardig woord meerdere wiskundige figuren samen af te beelden. Er zijn ook niet echt veel afbeeldingen. Als je wat bladert, moet je zelfs wat geluk hebben om er eentje te vinden. Op dat gebied kan het boek dus nog worden verbeterd.

Toen de nieuwste editie werd voorgesteld, gewaagden sommigen dat het de laatste papieren versie zou zijn. Wij betwijfelen dat. Om te beginnen is de Van Dale nooit iets geweest dat echt in grote aantallen werd gekocht. Het is altijd een boek geweest dat je één of twee keer in je leven kocht om er zo lang mogelijk mee te doen. De normale huidige prijs is 179 euro, en de voorintekenprijs was 149 euro. Ter vergelijking: de nieuwe editie van 1984 kostte 6000 BEF, dus eigenlijk evenveel als de huidige voorintekenprijs. En dat was dertig jaar geleden. Het is dus nooit een boek geweest dat je er even tussendoor kocht. Waarom zou dat nu anders zijn? En waarom zou het dan nu worden weggeconcurreerd door internettoepassingen? Overigens: wie de papieren versie koopt, krijgt er één jaar gratis internettoegang bij.

Sommigen wijzen erop dat mobiele toepassingen zo'n zwaar boek van ongeveer zes kilogram overbodig zouden maken, maar mobiele toepassingen zijn evenmin altijd handig. Dus dat zit ook wel snor. En de kleinere pocketwoordenboeken verschijnen ook nog altijd.

Dus ergens zal dat papieren woordenboek wel overleven. Er zijn enkele nadelen, maar er zijn ook voordelen. Nog altijd slaagt geen enkel computerscherm erin om hetzelfde overzicht te bieden als een blad papier. We herinneren ons zelfs dat het schrijven op beeldscherm een aanpassing vroeg doordat het overzicht slechter was. En de Dikke Van Dale heeft aan die overzichtelijkheid nog bijgedragen, doordat bij lange lemma ook een mini-inhoudsopgave staat.

De encyclopedische waarde is versterkt doordat er kaderteksten werden toegevoegd, maar die beperken zich tot vaktermen uit de taalwetenschap, spelling en lexicografie. Rekening houdende met de soms waanzinnige veranderingen die de Spellingcommissie de laatste decennia probeerde door te voeren (o.a. het hilarische '1 aprilgrap' i.p.v. '1-aprilgrap'), is dat heel welkom.

Met deze nieuwe Van Dale zijn we weer gered voor tien jaar.

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 2015, 15e editie, Van Dale Lexicografie, 179 euro (voorintekenprijs 149 euro)

08:35 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in Actualiteit, taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dale, nederlands, groot woordenboek van de nederlandse taal, dikke van dale, 2015, 15e editie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

08-08-14

Frequente woorden in het Nederlands


Het is al jaren bekend: "I" (=ik) is het meest gebruikte persoonlijke voornaamwoord in het Engels.

Maar hoe zit dat in het Nederlands?

In 1975 verscheen een frequentiewoordenboek van het Nederlands, en dit jaar is er eindelijk een aangepaste versie. Niets te vroeg, want gms, webpage, internet, bluray en nog heel wat andere woorden bestonden in 1975 nog niet. 'Computer' bestond wel al, maar of je werkte emree, of je las sciencefiction, en anders kwam dat woord nauwelijks over je lippen, en meestal met enige plechtigheid.

Dit jaar verscheen 'A Frequency Dictionary of Dutch' door Carole Tiberius en Tanneke Schoonheim bij Routledge.
Ook toevallig: Carole Tiberius is computerlinguïst, en Tanneke Schoonheim is lexicograaf. Dat zou in 1975 ook anders zijn geweest.

Het zijn twee medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden. Ze zochten de 5.000 vaakst voorkomende woorden en rangschikten die in vier genres: proza, krantenartikelen, gesproken Nederlands en .... webmateriaal.

De 5.000 woorden in het woordenboek kwamen in minstens 99,9 procent van de onderzochte documenten voor.
Het onderzoek wou het karakollenprobleem vermijden. Daarom werden alle onderzochte teksten opgedeeld in stukken van 2000 woorden. Het woord 'karakol' wordt weinig gebruikt, maar als er in de onderzochte teksten toevallig een stuk over karakollen zit, schiet de frequentie ervan omhoog. Door het volledige corpus in gelijke delen van 2000 woorden te splitsen, kan zo'n concentratie worden vastgesteld.

En wat is nu dat meest gebruikte woord? Het lidwoord "de". (Het werk van een vertaler is echt wel boeiender dan dat van een taalkundige - grijns.) Ook in het Engels en in het Frans staan "the" en "le" op nummer één. Daarna volgen: "en", "in", "van", "op", "zijn", "het", "een", "voor" en "die". Het zijn dus allemaal woordjes die helpen een zin te organiseren.

Die 5.000 hoogfrequente woorden komen in 95 procent van de Nederlandstalige teksten en gesprekken voor. Maar 200.000 woorden maken deel uit van de overige 5 procent.

17-07-13

Talencombinaties die al werden vertaald door Vertaalbureau Motte

Nederlands, Vlaams, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees, Thai, Pools, Russisch, Japans

  Talencombinaties die al werden vertaald door Vertaalbureau Motte - Kruispunt voor communicatie


  De brontaal is eerst vermeld, de doeltaal als tweede.
   Combinaties met Nederlands en Vlaams
    Met Engels

   • Engels - Nederlands

   • Engels - Vlaams

   • Nederlands - Engels

   • Vlaams - Engels
    Met Frans

   • Frans - Nederlands

   • Frans - Vlaams

   • Nederlands - Frans

   • Vlaams - Frans
    Met Duits

   • Duits - Nederlands

   • Duits - Vlaams

   • Nederlands - Duits

   • Vlaams - Duits
    Met Spaans

   • Spaans - Nederlands

   • Nederlands - Spaans

   • Vlaams - Spaans
    Met Italiaans

   • Italiaans - Nederlands

   • Nederlands - Italiaans

   • Vlaams - Italiaans

   Andere combinaties met Nederlands   • Chinees - Nederlands

   • Grieks - Nederlands

   Combinaties zonder Nederlands of Vlaams    Met Engels

   • Engels - Frans

   • Engels - Spaans

   • Engels - Italiaans

   • Engels - Portugees

   • Engels - Pools

   • Engels - Tsjechisch

   • Engels - Chinees

   • Engels - Japans

   • Engels - Tha

   • Engels - Russisch

    Met Frans

   • Frans - Engels

   • Frans - Duits

   • Frans - Italiaans

   • Engels - Frans  10:33 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in Actualiteit, taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederlands, vlaams, frans, duits, engels, italiaans, spaans, portugees, chinees, thai, pools, russisch, japans | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

  01-02-10

  Over de uitspraak van "soit" en andere verschillen tussen het Frans in Nederland en Vlaanderen

  Voor niet-Franstaligen die een keurige opleiding gehad hebben metFranse les is het wellicht voor de hand liggend om het tussenwerpsel'soit' (het zij zo, goed dan, laten we het hierbij houden, ...) uit tespreken als 'swa', naar analogie met 'il soit' en 'soit (que) ... soit(que)' - die worden voor een klinker ook uitgesproken als 'swat', maardat is een ander verhaal.

  Maar taal is vaak niet zo voor de hand liggend. Voor zover ik het hebkunnen nagaan, spreken Franstaligen het tussenwerpsel 'soit' ALTIJDuit als 'swat'. Sterker nog, als je 'soit' in een gesprek met eenFranstalige gebruikt in die betekenis en je spreekt het 'swa' uit, isde kans groot dat hij niet begrijpt wat je bedoelt.


  Vermakelijk gesprek eind vorige week, tussen een Namurois die al eenaantal jaren in Vlaanderen woont en goed Nederlands praat maar wel meteen hoorbaar accent, een Nederlander die ook al een paar jaar inVlaanderen woont, en ik.

  De Nederlander sluit een gespreksonderwerp af met het tussenwerpsel'soit', uitgesproken als 'swa'. Begrijp ik meteen, omdat ik weet datNederlanders dat vaak zo uitspreken. In Van Dale staat ook in deeerste plaats die uitspraak, met erbij iets als 'ook wel eens swat'(VD14 staat niet op deze computer). Maar ik zie het onbegrip in deogen van de Waal en help 'm even: "Swat."

  "O, soit!" reageert hij meteen.

  "Hoezo?" zegt de Nederlander. "Dat spreek je 'swa' uit, toch, op z'nFrans, net als 'il soit'?"

  Waal: "Eh, nee, eigenlijk. In het Frans is het wel 'il soit (swa)',maar we zeggen altijd 'soit (swat)'."

  Nederlander: "Maar er zal wel een verband zijn tussen 'il soit' en'soit', toch?"

  Waal: "Niet dat ik weet. Misschien ooit wel, maar intussen is 'soit'gewoon een tussenwerpsel dat met een 't' wordt uitgesproken."

  Nederlander: "Wat verstond je dan toen ik 'swa' zei?"

  Waal: "Ik dacht: wat heeft 'zijde' er nu mee te maken?"

  Nederlander (tegen mij): "En jij, wat verstond jij?"

  Ik: "Ik begreep het wel, maar ik weet dat Nederlanders dat vaak als'swa' uitspreken. Dat is eigenlijk wel logisch en misschien zou ik datook doen als ik niet al heel vaak Franstaligen 'swat' had horenzeggen."

  Nederlander: "Is de uitspraak 'swa' dan fout?"

  Waal: "In het Frans in ieder geval wel, volgens mij."

  Ik: "In het Nederlands niet, vind ik. Maar ik vind ook dat je deuitspraak 'swat' niet fout kunt noemen in het Nederlands: heel watNederlandstaligen die vaak in contact komen met Franstaligen zullendie uitspraak wel gebruiken, volgens mij. Dat tussenwerpsel isintussen een eigen leven gaan leiden in het Nederlands, tant pis datde uitspraak dan wat is gaan afwijken van het Frans. Ingevoerdewoorden hebben dat wel eens vaker. Zo kun je toch ook onmogelijkvolhouden dat 'rotonde' met alle geweld 'rond gebouw' moet betekenen."

  Nederlander (verbaasd): "Betekent dat dan 'rond gebouw'?"

  Waal (even verbaasd): "Betekent dat in het Nederlands dan iets andersdan 'rond gebouw'?"

  Ik: "Daar wordt het gebruikt voor 'rond-point'."

  Waal: "Hoe, dat is toch gewoon een rondpunt?"

  Nederlander: "Dat hoor ik hier in België ook voortdurend, maar inNederland noemen we dat inderdaad een rotonde. Dat komt van het Frans,toch?"

  Ik: "Het woord wel en de oorspronkelijke betekenis 'rond gebouw' ook.Maar de betekenisverandering naar 'verkeersplein', daar hebben deFranstaligen niet aan meegedaan. En de meeste Vlamingen ook niet, hebik de indruk. Die gebruiken de leenvertaling 'rondpunt'."


  Enfin, best wel een geanimeerd gesprek, en een illustratie van desubtiliteit van talen en ontleningen.


  Maurice Vandebroek

  10:56 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, vlaams, frans, nederlands, rotonde, rondpunt, maurice vandebroek, taalverschillen, ontleende woorden, soit, rond-point | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

  31-07-09

  Engels-Nederlandse vertaalgids 3

  Voor wie verloren dreigt te lopen in het Engelse understatement hebben we hier nog een interessante link, alhoewel ik dat geen "understatements" meer zou willen noemen, maar liever "oppositments".

  14:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederlands, engels, vertaalproblemen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |