12-01-10

Taalprobleem: of ... of

FOUT* Ofwel gaat hij naar de bakker. Ofwel gaat hij naar de slager.
GOED Of hij gaat naar de bakker. Of hij gaat naar de slager.

VERKLARING
We hebben een * achter FOUT gezet, omdat de eerste zin eigenlijk niét fout is, maar de constructie wordt niet door iedereen aanvaard.
Sommigen willen het volgende:
- Ofwel hij gaat naar de bakker. Ofwel hij gaat naar de slager.
Er lijkt in het zuiden een voorkeur te zijn voor de variant met inversie, en in het noorden voor de variant zonder inversie, maar toch kun je het taalgebied voor de combinatie "ofwel...ofwel" niet zo scherp indelen.
Er zijn ook Nederlanders die de vorm zonder inversie letterlijk vertaald Frans vinden.Het probleem kan echter worden vermeden door "of...of" te gebruiken.
Sommigen zouden zelfs die eerste "of" weglaten, maar als je dat doet, laat je ook weg dat de aangesprokene moét kiezen, dat hij onder druk wordt gezet om een van beide mogelijkheden te kiezen, en dat hij niet allebei kan doen.
De varianten met "ofwel" worden ook nogal eens als formeel beschouwd.

07:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, of, ofwel | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

06-08-08

'Kiezen', voorzetsels en voegwoorden

Het is vaak moeilijk kiezen, maar het juiste voorzetsels kiezen bij het werkwoord 'kiezen' is al even moeilijk. En dan moet je ook nog oppassen met het gebruikte voegwoord.

'Kiezen' kan met de voorzetsels 'tussen', 'voor' en 'uit' worden gecombineer, of helemaal geen voorzetsel meekrijgen. En zowel het voegwoord 'of' als 'en' kunnen worden gebruikt. Maar niet in alle omstandigheden.

- Kiezen tussen
Na 'kiezen tussen' volgt altijd een meervoud, bijvoorbeeld een opsomming.
Bijv.: Je kunt kiezen tussen een dieselmotor en een benzinemotor.
In dat geval moet altijd het voegwoord 'en' worden gebruikt, eventueel tussen de laatste delen van de opsomming:
Bijv. Je kunt kiezen tussen een dieselmotor, een benzinemotor en een hybride.
Het is echter ook mogelijk dat er geen opsomming wordt gebruikt, maar in dat geval is dat waartussen je moet kiezen wel meervoudig.
Bijv. Je kunt kiezen tussen verschillende motoren.

- Kiezen uit
Met 'kiezen uit' volgt meestal een meervoudig begrip.
Bijv.: Je kunt kiezen uit verschillende motorversies.

- Kiezen voor
Na 'kiezen voor' volgt het voegwoord of.
Bijv. Je moet kiezen voor een cabrio of een coupé, want een sedan hebben ze niet.

- Kiezen
Het is ook mogelijk om 'kiezen' zonder voorzetsel te gebruiken. Ook dan wordt het gecombineerd met het voegwoord 'of'.
Bijv.: Je kiest een cabrio of een coupé.

22:56 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, kiezen, tussen, uit, voor, en, of, voorzetsels, voegwoorden | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |