16-03-10

Taalprobleem: contact leggen met, contact opnemen met

FOUT Neem direct contact met de hulpdiensten.

GOED Neem direct contact op met de hulpdiensten.VERKLARING

"Contact nemen met" is niet de goede uitdrukking, wel "contact opnemen met".Ook mogelijk: "contact leggen met".

Als je weet hoe het contact wordt gelegd, kun je ook een specifiekerwerkwoord gebruiken, zoals: "telefoneren", "schrijven", "bellen","telegraferen", "telexen", "fasxen", "e-mailen"...

Helemaal uit den boze is "contacteren" en "contacten". Het eerste is eengallicisme dat veel in België voorkomt, het tweede een anglicisme dat vooralin Nederland wordt aangetroffen. Beide fouten komen echter in beide landenvoor.

13:46 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (1) | Tags: schrijven, taal, taalprobleem, taalkunde, contact, bellen, telefoneren, contacten, contacteren, contact leggen met, contact opnemen met, contacter, faxen, telegraferen, e-mailen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

24-07-06

Schrijftips voor zakelijke teksten

Schrijftips voor zakelijke teksten

Het ligt voor de hand dat we met 'zakelijke teksten' niet bedoelen 'literaire teksten'. De lijst is afgeleid van het boekje 'Helder Haags. Schrijftips voor ambtenaren', uitgegeven door de gemeente Den Haag (NL), april 2006, ISBN 90-808740-4-3.

Het zijn ook 'schrijftips', en geen 'vertaaltips'. Onderstaande tips zijn dus niet bedoeld om de kwaliteit van een vertaling te controleren. Een vertaler vertaalt wat er staat, hij herschrijft niet.

1. kom direct ter zake
2. gebruik veelzeggende tussentitels, goede tussentitels lezen als een samenvatting van de tekst
3. actieve zinnen
4. stel de centraal door korte, vlotte, aansprekende zinnen, en blijf ter zake; gebruik bijlagen voor details en uitweidingen
5. werkwoordstijl, geen naamwoordstijl
6. zet het onderwerp vooraan
7. geen lange zinnen
8. geen jargon, desnoods verklaren
9. geen archaïsmen
10. geen moeilijke woorden, hou het simpel
11. geen spelfouten of grammaticafouten, laat door iemand nalezen
12. geen lelijke woorden (vreemde woorden, woorden die nog niet zijn ingeburgerd)
13. let op het woordgeslacht
14. getallen: in letters: 1-20, 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen, leeftijden, maten, gewichten, data, geldbedragen, procenten
15. geen eufemismen
16. geen wollig taalgebruik
17. geen tangconstructies
18. geen afkortingen
19. hoofdletters: heilige namen, persoonsnamen, namen van instellingen

(meer hierover zal op http://www.vertaalbureaumotte.be verschijnen)

12:57 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (4) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, schrijven | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |