15-09-08

Taalprobleem: van jongs af aan

FOUT Een goede screening van jongsaf aan is noodzakelijk.
GOED Een goede screening van jongs af aan is noodzakelijk.

VERKLARING
De correcte spelling is "van jongs af aan", net als "van kinds af aan" en "van klein(s) af aan".

11:15 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, taalprobleem, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

09-09-08

Taalprobleem: rock-'n-roll

FOUT De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock 'n roll meid van Vlaanderen zijn.
GOED De finaliste van Junior Eurosong 2007 moet zowat de grootste rock-'n-rollmeid van Vlaanderen zijn.

VERKLARING
In het Nederlands spellen we rock-'n-roll. In samenstellingen blijven de streepjes staan.

11:00 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, taalprobleem, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

11-06-08

Geen spellingwijziging in 2015?

Geen nieuwe spelling in 2015

Kamerlid Schinkelshoek is blij met het besluit van de Taalunie.

Er komt geen nieuwe, grote spellingsherziening van het Nederlands in 2015, zo heeft de Taalunie op aandrang van het CDA besloten. Tijdens een vergadering van de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie in Den Haag heeft de voorzitter van het comité van ministers, de Vlaamse minister Anciaux, het CDA verzekerd dat een ingrijpende spellingshervorming bij de volgende ronde achterwege zal blijven. "Bespaar ons een nieuw spellingsaanpassing", zei Schinkelshoek. "In Nederland zijn we nauwelijks bekomen van de vorige. We zitten niet te wachten op een nieuwe."

De Nederlandse Taalunie, een officiële samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, werkt volgens een vast schema: eens in de tien jaar wordt bezien of de spellingsregels aan herziening toe zijn. Volgend jaar zou beslist moeten worden over de voorbereiding van de ronde voor 2015. Schinkelshoek ziet er niks in, maakte hij in Taalunie-verband duidelijk. "Laten we onze taal eventjes met rust laten", zei hij. "Niet alleen om iedereen te laten wennen aan de laatste veranderingen. Maar vooral ook om de historische keten - kunnen volgende generaties onze klassieken nog wel lezen? - niet te verbreken."

Minister Anciaux kwam aan Schinkelshoeks wensen tegemoet. Als er in 2015 iets gebeurt, zal het niet meer zijn dan het "toevoegen van nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen" aan de officiële woordenlijst, zei hij.

Bron: Taalpost.

17:43 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelling, taal, taalprobleem | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

21-01-08

Taalprobleem: koppelteken

FOUT In Oost-Europa is het op zijn minst de derde bankverzekeraar op de markt.
GOED In Oost-Europa is het op zijn minst de derde bank-verzekeraar op de markt.

VERKLARING
In dit geval is koppelteken of koppelteken afhankelijk van wat u bedoelt.
Een "bank-verzekeraar" is tegelijk bank en verzekeraar.
Een "bankverzekeraar" is een verzekeraar van banken. Dat is niet onmogelijk. Banken sluiten soms verzekeringen af om hun risico's te beperken.

10:30 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

18-01-08

Taalprobleem: teveel of "te veel"?

FOUT Er lopen teveel everzwijnen rond in Limburg.
GOED Er lopen te veel everzwijnen rond in Limburg.

VERKLARING
Zowel "te veel" als "teveel" zijn goede spellingen, maar het zijn niet dezelfde woorden.
We spellen "teveel" als het om het zelfstandig naamwoord gaat.
U kunt merken dat het een zelfstandig naamwoord is door te proberen er een lidwoord voor te zetten, bijvoorbeeld: "Het teveel aan groenten wordt vernietigd."

10:59 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, taal, spelling | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |

17-01-08

Taalprobleem: geen genitief-s na sis-klank

FOUT In Caïro viel op dat Bush' naïeve kijk niet aansloeg bij Bush's ambtgenoot.
GOED In Caïro viel op dat Bush' naïeve kijk niet aansloeg bij Bush' ambtgenoot.

VERKLARING
Als een woord eindigt op een sisklank [s, z, sj, ts, tsj, zj of dzj], komt er in de genitief alleen een apostrof bij en geen extra s.
Hèhè, een spellingsregel die niet is veranderd in 2005.

11:43 Gepost door Peter Motte, vertaler van Vertaalbureau Motte in taal | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalprobleem, spelling, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Print | | |